Jazykový kurz A15F32 - Angličtina pro děti - B1 středně pokročilí - 8 - 9. třída II

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 18 týdnů zahrnuje 36 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
19.09 - 23.01.2017
Dny
pondělí
Čas
15:00 - 16:30
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 890,-

Obsah kurzu (osnova)

 • gerundium
 • časové věty, spojky before / when / after
 • předpřítomný čas prostý (present perfect simple) a předpřítomný čas průběhový (present perfect continuous)
 • sloveso + infinitiv / sloveso + gerundium
 • struktura used to
 • nepřímá řeč
 • modální sloveso must (opis: have to)

Naučím se ...

 • mluvit na témata customs, events and celebrations, at work, leisure activities, people, habits, stories, in the news, travel a používat novou slovní zásobu k těmto tématům
 • popsat zvyky v některých cizích zemích a mluvit o zvycích své země
 • dát radu a na radu vhodně reagovat
 • pojmenovat základní životní události a oslavy a popsat je
 • znát nové názvy profesí a vyjádřit, čím bych chtěl být
 • napsat své CV a účastnit se fiktivního pohovoru práce
 • umět odpovědět na otázky, které se mohou objevit u pracovního pohovoru, a podobné otázky také položit
 • definovat znalosti, zkušenosti a dovednosti potřebné pro vykonávání určité profese
 • mluvit o svých plánech po ukončení školy
 • aktivně se účastnit společenského rozhovoru, používat fráze při vítání / rozloučení
 • popsat obrázek a říci, co lidé dělají, proč to dělají, jak dlouho to dělají apod.
 • pojmenovat volnočasové aktivity
 • mluvit o svých zálibách
 • vyjádřit, zda jsem určitou činnost již někdy dělal či nedělal
 • mluvit o tom, co jsem poslední dobou dělal a jak jsem trávil čas
 • mluvit o událostech, které se přihodily v mém životě, popsat, co se stalo, co jsem zažil
 • popsat vzhled a vlastnosti lidí
 • porovnat to, co bylo dříve a jaké to je teď, popsat, jak se lidé/věci změnili
 • popsat své každodenní zvyky
 • pojmenovat jednotlivé knižní žánry
 • vyjádřit preference: jaké knihy/příběhy mám /nemám rád
 • vyprávět příběh
 • porozumět jednoduchým zprávám v novinách a parafrázovat, o čem zprávy jsou
 • napsat popis nějaké události
 • mluvit o tom, co je nutné zařídit a udělat, než odcestuji do jiné země
 • vyjádřit, co se musí udělat
 • popsat zážitek z cest

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro děti - B1 středně pokročilí - 8 - 9. třída II probíhá z učebnice New English File Intermediate, lekce 3A-4B.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

B1 – středně pokročilý

Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk.

V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu.

Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky.

Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Communicator, FCE apod., v německém jazyce zkoušku ZD – Zertifikat Deutsch, ve francouzském jazyce přípravu na zkoušku DELF B2).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám