Jazykový kurz N16S01 - Němčina - A1 začátečníci II

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 18 týdnů zahrnuje 36 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
09.02 - 08.06.2017
Dny
čtvrtek
Čas
18:15 - 19:45
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
3 690,-

Obsah kurzu (osnova)

 • používání časových předložek um, nach, vor, am, von – bis
 • vyjadřování záporu a odpověď na záporné otázky
 • skloňování zájmena jeder
 • čtvrtý pád
 • tvoření kompozit
 • časování a použití sloves nehmen, lesen, treffen, fahren, schlafen
 • slovesa s odlučitelnými předponami
 • časování a použití sloves mögen, können, wollen
 • perfektum slabých a silných sloves s pomocným slovesem haben
 • perfektum slabých a silných sloves s pomocným slovesem sein
 • procvičování pravopisu a výslovnosti

Naučím se ...

 • poznávat a určovat čas
 • vyprávět o svém denním programu a běžných denních aktivitách
 • číst a rozumět vývěskám a štítům
 • vyprávět o počasí, porozumět předpovědi počasí
 • vyprávět o dovolené a volném čase
 • napsat SMS
 • vybrat si zboží a jídlo v restauraci
 • vyjádřit své záměry, plány, přání a dovednosti
 • napsat kontaktní inzerát a dopis a odpovědět na ně
 • vyprávět o proběhlém víkendu, minulém večeru, předchozí dovolené
 • rozumět a zapojit se do každodenní konverzace s podporou partnera

Učebnice

Výuka v kurzu Němčina - A1 začátečníci II probíhá z učebnice Schritte International 1, lekce 5A-7E.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám