Jazykový kurz A16K11 - Angličtina pro děti - A1/A2 falešní začátečníci - 3. třída II

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 18 týdnů zahrnuje 36 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
07.02 - 06.06.2017
Dny
úterý
Čas
15:25 - 16:25
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 190,-

Obsah kurzu (osnova)

 • struktura So do I / I don´t
 • množné číslo: pravidelné a nepravidelné tvary
 • přítomný čas průběhový (present continous)
 • sloveso have got
 • I like… / I love… a zápor I don´t like
 • I like… + ing: kladná a záporná věta, otázka
 • otázka: Would you like some…? + I´d love / I´d like
 • předmětová zájmena
 • struktura Do you want to…? + I want to go…
 • předložky between, behind, in front

Naučím se ...

 • porozumět jednoduchým instrukcím a slovní zásobě na téma: na farmě, město, oblečení, koníčky a zábava, narozeniny, na prázdninách
 • zpívat nové písně
 • poslouchat a číst krátké a jednoduché příběhy a porozumět jim
 • pojmenovat zvířata na farmě, říct, jak dělají, kde jsou a co dělají
 • anglicky popsat zvíře a na základě popisu uhodnout jeho název, pojmenovat části těla zvířete
 • vyjádřit, co mám / nemám rád a co se mi líbí
 • vyjádřit souhlas / nesouhlas
 • pojmenovat místa a budovy ve městě, jednoduše popsat město
 • nakreslit jednoduchou mapu města a orientovat se v ní
 • vytvořit plakát města
 • zeptat se, kde je předmět umístěn, a na podobnou otázku odpovědět
 • popsat, co mám (či ostatní mají) na sobě a jaké oblečení rád / nerad nosím
 • správně používat sloveso have got
 • mluvit o tom, co právě dělám a jaké mám koníčky, ale také o tom, co nemám rád / nerad dělám
 • popsat narozeninovou party a poblahopřát k narozeninám
 • poznat a pojmenovat některá jídla/potraviny, vyjádřit, zda a co mi chutná
 • nabídnout jídlo a zeptat se pomocí would you like
 • účastnit se jednoduchého společenského rozhovoru na večírku
 • poznávat a pojmenovat sporty
 • psát jednoduchá slova a věty
 • číst krátké texty, doplňovat chybějící slova a přiřazovat slova/věty k obrázkům
 • říci, co rád dělám o prázdninách a vyjádřit, kam bych chtěl jet
 • vytvořit a napsat pozdrav z prázdnin
 • zeptat se a odpovědět na otázku, co kdo chce a co chci já

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro děti - A1/A2 falešní začátečníci - 3. třída II probíhá z učebnice Kid´s Box 3, lekce 5-8.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1/A2 – Falešný začátečník

Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu.

Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím "ale", "a" atd.

V poslechu je schopen odpovědět na obsah na základě otázek typu „pravda“ x „nepravda“, rozlišit čísla, jednoduchá data, všeobecné popisy předmětů, lidí, myšlenek a názorů.

Dosahuje základní plynulosti mluvení v autentických situacích, prošel cvičením výslovnosti, slovního přízvuku a intonace.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám