Jazykový kurz N16H11 - Němčina - A1/A2 falešní začátečníci I - s hlídáním

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 18 týdnů zahrnuje 36 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
10.02 - 09.06.2017
Dny
pátek
Čas
10:30 - 12:00
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
3 690,-

Obsah kurzu (osnova)

 • ženské varianty povolání, použití als + Nominativ
 • préteritum sloves sein a haben
 • časové předložky, udání časového úseku
 • způsobová slovesa
 • neurčitý podmět man
 • imperativ
 • tvoření otázek, dodatkové otázky
 • skloňování podstatných jmen a přivlastňovacích zájmen
 • řadové číslovky
 • předložky s dativem
 • lokální předložky s dativem a akuzativem

Naučím se ...

 • vyprávět o zaměstnání a povolání a porozumět nabídkám práce
 • vyprávět děj na základě obrázků pomocí časových údajů, letopočtů
 • popsat každodenní úkoly, vyprávět o rodině a volném čase
 • udílet rady, vznášet prosby, reagovat na žádost o pomoc a o radu
 • diskutovat o kulturním dění a porozumět informačním letákům
 • domluvit se na hotelové recepci a vyplnit potřebné formuláře
 • zeptat se na cestu, orientovat se ve městě
 • rozumět hlášení v dopravních prostředcích
 • napsat email
 • domluvit se u lékaře, sjednat si termín, popsat části těla a tělesné obtíže

Učebnice

Výuka v kurzu Němčina - A1/A2 falešní začátečníci I - s hlídáním probíhá z učebnice Schritte International 2, lekce 8A-11D.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1/A2 – Falešný začátečník

Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu.

Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím "ale", "a" atd.

V poslechu je schopen odpovědět na obsah na základě otázek typu „pravda“ x „nepravda“, rozlišit čísla, jednoduchá data, všeobecné popisy předmětů, lidí, myšlenek a názorů.

Dosahuje základní plynulosti mluvení v autentických situacích, prošel cvičením výslovnosti, slovního přízvuku a intonace.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám