Jazykový kurz A17Y03 - Anglická družina pro děti 6-10 let - A1 začátečníci I

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 51 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 05.02.2018
Dny
pondělí
Čas
14:00 - 16:30
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
5 490,-

Obsah kurzu (osnova)

 • Hello, I´m….. Godbye / Bye
 • otázky: What´s your name? How old are you? How are you?
 • It´s … + otázka Is this…? a odpověď No/Yes
 • otázka Have you got…? a odpověď Yes, (I have) / No, (I haven´t)
 • sloveso být (to be)
 • členy a/an
 • otázková slova
 • čísla 1–10
 • předložky místa (in/on/under/next to)
 • jednotné a množné číslo (singular / plural)
 • přídavná jména (adjektiva)

Naučím se ...

 • základní instrukce ve třídě na téma: pozdravy, představování, škola, hračky, rodina, můj domácí mazlíček, můj obličej a mé tělo
 • fráze k porozumění: Where is…? What is it?… What colour is …? … What´s your favourite…? How old is…? Who´s…? Where´s …? What have you got…?
 • představit se
 • znát anglicky čísla od 1 do 10
 • zeptat se kamaráda, kolik mu je let, a na takovou otázku odpovědět
 • pozdravit, poděkovat a rozloučit se
 • pojmenovat barvy, předměty ve třídě, základní hračky, členy rodiny, domácí zvířátka, části obličeje a těla
 • ptát se a odpovídat na jednoduché otázky ohledně lidí, předmětů, barvy, vlastností, umístění
 • zpívat písně (např. o barvách, rodině, domácím mazlíčkovi atd.) a říkat říkanky
 • poslouchat instrukce, porozumět jim a vykonat je
 • poslouchat krátké a jednoduché příběhy a porozumět jim
 • pantomimicky předvádět nebo doprovázet příběh/píseň
 • zeptat se, jak se kdo má, a na podobnou otázku odpovědět
 • zeptat se a odpovědět na otázku, kde se předmět nachází
 • velmi jednoduše popsat svou hračku a svého domácího mazlíčka
 • pojmenovat předměty, identifikovat a hádat
 • pojmenovat členy své rodiny a velmi jednoduše je popsat (říci, kde jsou, jak se jmenují, kolik jim je let a jací jsou)
 • poznat a anglicky pojmenovat části obličeje a některé části těla
 • popsat svůj obličej a používat sloveso mít

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný lektor - rodilý mluvčí, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám