Jazykový kurz A17S28 - Angličtina - A2 mírně pokročilí - Discussion Club

Charakteristika kurzu

Diskuzní klub

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 05.02.2018
Dny
pondělí
Čas
16:00 - 16:45
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
1 895,-

Obsah kurzu (osnova)

V kurzu se budeme věnovat obecným konverzačním tématům na základě vstupní diskuse, kterou lektor provede na první hodině.

Mezi nejčastěji zahrnovaná témata patří:

 • volný čas a koníčky
 • kultura a festivaly (hudba, filmy, knihy, televize, divadlo…)
 • jídlo a pití
 • lidé kolem nás (vzhled a osobnost)
 • rodina a přátelé
 • cestování a dovolená
 • zdravý životní styl
 • v obchodě a v restauraci
 • města a země světa
 • příroda a životní prostředí
 • práce a pracovní náplň
 • peníze
 • zločin
 • vzpomínky a důležité životní události
 • moderní technologie
 • domov a bydlení
 • jakákoliv další témata podle zájmu studentů

Naučím se ...

V rámci konverzačních aktivit budete nacvičovat poslechové dovednosti, rozšíříte si svou slovní zásobu ke zvoleným tématům, a zdokonalíte své schopnosti dorozumět se v různých komunikačních situacích.

Mezi nejčastější dovednosti patří:

 • zahájit a vést zdvořilou konverzaci
 • vyprávět o svých vzpomínkách a zážitcích
 • vyprávět příběh
 • popsat místo (město, zemi, dům, byt)
 • vyjádřit lítost, omluvit se a reagovat na omluvy
 • vyjádřit názor a reagovat na něj
 • vyjádřit domněnku a navrhnout něco
 • požádat o něco a reagovat na žádost
 • vést telefonický rozhovor
 • zeptat se na informace, které potřebujete
 • domluvit se v obchodě při nákupech
 • domluvit se v restauraci
 • vyjasnit nedorozumění
 • vyjádřit své preference
 • vyjádřit své plány do budoucna

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný lektor - rodilý mluvčí, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám