Jazykový kurz A17K12 - Angličtina pro děti - A1/A2 falešní začátečníci - 3. třída I

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
26.09 - 08.02.2018
Dny
úterý , čtvrtek
Čas
13:30 - 14:15
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
3 290,-

Obsah kurzu (osnova)

 • sloveso být (to be)
 • struktura There is / There are
 • this / these / that / those
 • přítomný čas průběhový (present continous)
 • přivlastňovací zájmena a přídavná jména (čí?): Whose…?
 • otázková slova How many / Whose / Which
 • struktura Can I have…?
 • čísla 1–20
 • abeceda
 • slovní pořádek ve větě a v otázce
 • předložky místa

Naučím se ...

 • základní instrukce a slovní zásobu na téma: pozdravy, představování, škola, zábava, rodina, domov, jídlo
 • představit se, pozdravit, poděkovat a rozloučit se
 • anglicky počítat od 1 do 20
 • zeptat se na otázky co je to, kdo je to, kde je to, jaké je to, jakou to má barvu a na takové otázky odpovědět
 • vyslovovat a poznávat písmena abecedy, hláskovat slova
 • pojmenovat předměty ve třídě a spočítat je
 • zeptat se na počet a na takovou otázku odpovědět
 • zpívat nové písně
 • poslouchat instrukce, porozumět jim a vykonat je
 • poslouchat a číst krátké a jednoduché příběhy a porozumět jim
 • psát a číst jednoduchá slova/věty
 • pojmenovat hračku, říct, jakou hračku mám a kterou mám rád
 • odpovědět na otázku čí je to?
 • poznat a anglicky pojmenovat části oblečení
 • vyjádřit, co umím / neumím dělat
 • říci, jaké předměty a věci mám ve svém pokoji a kde přesně se nacházejí
 • pojmenovat členy své rodiny a velmi jednoduše je popsat (říci, kde jsou, jak se jmenují, kolik jim je let, jací jsou a co mají)
 • sestavit jednoduchý rodokmen své rodiny
 • říci, co právě dělám
 • popsat obrázek a říci/zeptat se, co lidé dělají
 • poznat a anglicky pojmenovat jídlo, říci, co bude k jídlu a jaké jídlo/pití je mé oblíbené
 • požádat slušně o jídlo/pití a poděkovat, slušně odpovědět na nabídku

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1/A2 – Falešný začátečník

Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu.

Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím "ale", "a" atd.

V poslechu je schopen odpovědět na obsah na základě otázek typu „pravda“ x „nepravda“, rozlišit čísla, jednoduchá data, všeobecné popisy předmětů, lidí, myšlenek a názorů.

Dosahuje základní plynulosti mluvení v autentických situacích, prošel cvičením výslovnosti, slovního přízvuku a intonace.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám