Jazykový kurz A17M35 - Angličtina pro děti - B1 středně pokročilí - 8. třída I

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 05.02.2018
Dny
pondělí
Čas
15:30 - 16:30
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 390,-

Obsah kurzu (osnova)

 • přítomný čas prostý (present simple) a přítomný čas průběhový (present continuous)
 • minulý čas prostý (past simple) a minulý čas průběhový (past continuous)
 • minulý čas prostý (past simple) a předpřítomný čas (present perfect)
 • stupňování přídavných jmen (2. a 3.stupeň)
 • přídavná jména -ed / -ing
 • slovesné tvary po wish

Naučím se ...

 • mluvit na témata people, free-time activities, places, geography, weather, at school, phone messages, favors and requests, wishes and opinions a používat novou slovní zásobu k těmto tématům
 • zodpovědět základní informace o sobě a být schopný se zeptat a získat základní data a informace o jiném člověku
 • popsat člověka a jeho vlastnosti, definovat, jaký bych chtěl být
 • mluvit o svých zvycích a rutinách
 • popsat, co právě dělám či co lidé dělají
 • pojmenovat volnočasové aktivity
 • vyjádřit, zda jsem činnost již někdy dělal či nedělal
 • mluvit o tom, co se přihodilo nedávno, říct, co se už stalo a co ještě ne
 • znát základní geografické pojmy
 • porovnat velikost a vlastnosti věcí a lidí
 • popsat, jaké je počasí, a vyjádřit, jaké počasí mám/nemám rád
 • popsat, co jsem dělal v určitou dobu a co se stalo či co jsem zažil
 • znát názvy školních předmětů
 • mluvit o svých pocitech
 • porozumět jednoduchému telefonickému hovoru a aktivně se ho účastnit
 • zanechat a převzít vzkaz po telefonu
 • vyjádřit žádost a vhodně na žádost reagovat
 • vyjádřit své přání
 • vyjádřit svůj názor na základní témata, s názorem souhlasit / nesouhlasit

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

B1 – středně pokročilý

Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk.

V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu.

Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky.

Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Communicator, FCE apod., v německém jazyce zkoušku ZD – Zertifikat Deutsch, ve francouzském jazyce přípravu na zkoušku DELF B2).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám