Jazykový kurz MN01701 - Němčina - A1 začátečníci I

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí. Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
27.09 - 31.01.2018
Dny
středa
Čas
17:00 - 18:30
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
3 790,-

Obsah kurzu (osnova)

 • abeceda a hláskování
 • osobní zájmena, 3. pád osobních zájmen du a Sie
 • rozlišení tykání a vykání
 • člen určitý, neurčitý a zájmeno kein
 • množné číslo podstatných jmen – člen nulový
 • časování pravidelných sloves
 • časování a užití sloves sein, haben, heißen, sprechen, essen, gefallen
 • slovosled v oznamovací a tázací větě
 • otázky s tázacím zájmenem a bez něj, otázky zjišťovací
 • používání přídavných jmen v přísudku
 • jednotky míry a jejich užití
 • vyjádření záporu pomocí nicht

Naučím se ...

 • pozdravit a představit se, seznámit se s jinými lidmi
 • popsat a hláskovat základní údaje o sobě
 • používat úvodní fráze při telefonování, zapsat si telefonní číslo
 • popsat sebe a své kamarády, rodinu
 • vést jednoduchou konverzaci na téma odkud pocházím, kde bydlím, jak se daří
 • domluvit se v obchodě, udat množství potravin, zeptat se na cenu
 • vyprávět o mém oblíbeném a neoblíbeném jídle
 • popsat byt a jeho zařízení
 • vyjádřit svůj názor na bydlení a popsat, jak si představuji své ideální bydlení

Učebnice

Výuka v kurzu Němčina - A1 začátečníci I probíhá z učebnice Schritte International 1, lekce 1A-4E.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám