Jazykový kurz MG11701 - Řečtina - A1/A2 falešní začátečníci II

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
26.09 - 30.01.2018
Dny
úterý
Čas
17:00 - 18:30
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
3 790,-

Obsah kurzu (osnova)

 • sklonňování substantiv a adjektiv ve všech rodech a číslech
 • akuzativ a jeho užití, navazující spojky
 • ukazovací zájmena
 • určitý-neurčitý člen a jejich rozdíly v použití
 • číslovky do milionu
 • skloňování číslovek (1, 3, 4)
 • mám rád – líbí se mi
 • stažená slovesa πάω, λέω, τρώω, ακούω, κλαίω, καίω, φταίω a jejich časování
 • Ι. (παίζω, διαβάζω…) a ΙΙ. konjugace (αγαπάω, μιλάω, μπορώ…) sloves aktiva, I. (έρχομαι,
 • γίνομαι) a II. konjugace (λυπάμαι, κοιμάμαι) pasiva
 • hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období, vyjádření časových údajů
 • příslovečná určení místa- spojení s akuzativem a předložkami, popis cesty, směry atd.
 • paratatikos (imperfektum) – minulý čas nedokonavý – jeho tvoření a užití
 • nedokonavý imperativ – tvoření a užití

Naučím se ...

 • nakupování
 • objednání v restauraci
 • potraviny – jídla
 • popis cesty
 • popis rodiny
 • hotel – ubytování, rezervace
 • domácnost – popis pokojů

Učebnice

Výuka v kurzu Řečtina - A1/A2 falešní začátečníci II probíhá z učebnice Epikinoniste ellinika I., lekce 7-13_Review.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1/A2 – Falešný začátečník

Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu.

Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím "ale", "a" atd.

V poslechu je schopen odpovědět na obsah na základě otázek typu „pravda“ x „nepravda“, rozlišit čísla, jednoduchá data, všeobecné popisy předmětů, lidí, myšlenek a názorů.

Dosahuje základní plynulosti mluvení v autentických situacích, prošel cvičením výslovnosti, slovního přízvuku a intonace.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám