Projekty

Znáte nás jako jazykovou školu, věděli jste ale, že máme také projektové oddělení, které vymýšlí a realizuje projekty z nejrůznějších oblastí?

Baví nás témata jako rovné příležitosti na pracovním trhu: realizovali jsme několik projektů na podporu maminek vracejících se z rodičovské dovolené do zaměstnání nebo projekt zaměřující se na kulturní a věkovou diverzitu na pracovišti. Dlouhodobě také spolupracujeme se školami nejen z Prahy, ale z celé republiky. Učitelům nabízíme nejrůznější workshopy, jazykové kurzy a školíme je tématech jako je mentoring či metoda CLIL. Pracujeme i se studenty a s mládeží.  Naším cílem je podporovat vznik a šíření nových a inovativních metod a nástrojů ve vzdělávání a podporovat lidi napříč pracovním trhem v jejich osobním a kariérním rozvoji.

Zajímá vás, čemu se věnujeme právě teď?


Škola 4.0

Vnímat, pozorovat a utvářet svět okolo sebe. Nová témata, nové nápady, nová řešení. Umět se představit a prezentovat, i anglicky. Práce s digitálními nástroji a zdroji informací.

Projekt Škola 4.0 reaguje na potřebu většího propojení formálního a neformálního vzdělávání. Sdružuje vzdělávací agenturu Channel Crossings a školy z Prahy a Středočeského kraje. Společně vytváříme vzdělávací programy pro žáky 6.-9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naším cílem je podpořit jejich prostřednictvím rozvoj kreativity, aktivního občanství, smyslu pro iniciativu a kompetencí v angličtině a v oblasti digitálních technologií. V průběhu tří let vznikne celkem 18 vzdělávacích programů pojatých formou projektových dnů, školy v přírodě nebo kroužků.

Projekt cílí nejen na žáky, ale také na učitele a lektory. Rádi bychom přispěli ke vzniku platformy pro dlouhodobou spolupráci, která umožní sdílení zkušeností mezi zástupci formálního a neformálního vzdělávání, a současně podpoří zavádění aktivizačních a inovativních metod.

Pro více informací k projektu navštivte www.kreativniskola.cz nebo nás kontaktujte na emailu projekty@chc.cz


YOUTH IMPACT

Projekt YOUTH IMPACT je zaměřen na podporu neziskových organizací, veřejných institucí, i soukromých subjektů, zabývajících se zvyšováním uplatnění mladých lidí na trhu práce. Spolupráce CHC s partnery z Polska (FRDL), Slovenska (PEDAL) a Německa (FIAP) cílí na vytvoření praktických nástrojů, metodik a školení na podporu aktivit zaměřených na vyhodnocování dopadů a efektivity činností těchto organizací. Nabízí pomoc s hodnocením výchozího stavu organizace a s vytvářením nástrojů hodnocení.

Projekt bude také skrze granty podporovat i mladé vědkyně a vědce zkoumající dopady institucionálních aktivit. Cílem je vytvořit mezinárodní síť expertů, kteří se zaměřují na evaluaci dopadu. Projekt je neziskový a je plně financovaný z programu Fund for Youth Employment (EHP a Norské fondy), proto jsou všechny aktivity projektu zdarma pro kohokoliv, kdo projeví zájem se zapojit.

Bližší informace o projektu včetně kontaktů naleznete na webu http://www.youth-impact.eu, případně Facebooku. Program Fund or Youth Employment podporuje celou řadu projektů, o nichž se můžete dozvědět více v on-line magazínu Youth Employment Magazine.

Napište nám

Zavolejte nám

+420 210 215 300

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě