Angličtina - falešní začátečníci

Cena

4 450,-
Kód
MA12201
Jazyk
Angličtina
Úroveň
A1/A2
Termín
18. 2. 2020 - 2. 6. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Český lektor
Fáze
II
Studentů v kurzu
5 - 10
Učebnice
English File 3rd ed. elementary SB+WB
Lekce od
4
Lekce do
6
Den a čas
Út 18:40 - 20:10

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 16 lekcí

1 člověk si právě prohlíží tento kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika

Předložky času
Sloveso can
Přítomný čas průběhový
Rodina
Každodenní aktivity
Bydlení
Počasí
Oblečení
Telefonování
Datum
Hudba

Naučím se

Popsat členy rodiny
Představit každodenní aktivity
Vyjádřit pocity
Popsat počasí
Pojmenovat oblečení
Komunikovat v obchodě
Zeptat se na cenu a velikost
Vyjmenovat roční období a měsíce
Pojmenovat hudební žánre
Vyplnit formulář

Jazyková úroveň A1/A2

A1/A2 - Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu. Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě