Angličtina - falešní začátečníci

Cena

4 450,-
Kód
MA12202
Jazyk
Angličtina
Úroveň
A1/A2
Termín
20. 2. 2020 - 4. 6. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Český lektor
Fáze
I
Studentů v kurzu
5 - 10
Učebnice
English File 3rd ed. elementary SB+WB
Lekce od
1
Lekce do
3
Den a čas
Čt 18:40 - 20:10

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 16 lekcí

3 lidé si právě prohlížejí tento kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika

Přítomný čas prostý
Přivlastňovací a ukazovací zájmena
Přídavná jména
Předložky mísa
Rozkazovací způsob
Dny v týdnu
Číslovky 0 - 100
Světové jazyky
Hotel
Povolání

Naučím se

Pozdravit se, představit se
Komunikovat v hotelu
Přijmout / Odmítnout nabídku
Pojmenovat základní pocity
Mluvit o rodině a zálibách
Pojmenovat základní profese
Objednat si pit v kavárně
Vyplnit jednoduchý dotazník

Jazyková úroveň A1/A2

A1/A2 - Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu. Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě