Angličtina - mírně pokročilí

Cena

4 450,-
Kód
MA22201
Jazyk
Angličtina
Úroveň
A2
Termín
20. 2. 2020 - 4. 6. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Český lektor
Fáze
I
Studentů v kurzu
5 - 10
Učebnice
English File 3rd edition pre-intermediate SB+WB
Lekce od
1
Lekce do
3
Den a čas
Čt 18:40 - 20:10

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 16 lekcí

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika

Slovosled v otázkách
Přítomný čas prostý a průběhový
Minulý čas prostý a průběhový
Příslovečné určení času
Budoucí čas (going to) - plány a předpovědi
Určující vztažné věty which, who, that
Přítomný čas průběhový k vyjádření budoucnosti
Popis osoby
Hotel
Prázdniny a dovolená

Naučím se

Hláskovat
Pojmenovat vzhled a vlastnosti člověka
Komunikovat v hotelu / Řešit problémy v hotelu
Mluvit o dovolené a cestování
Tvořit otázky v minulém čase
Komunikovat a chatovat přes sociální sítě
Mluvit o plánování aktivit pracovního týdne
Komunikovat v restauraci

Jazyková úroveň A2

A2 - Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby. Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího. Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě