Angličtina - středně pokročilí

Cena

4 450,-
Kód
MA32203
Jazyk
Angličtina
Úroveň
B1
Termín
20. 2. 2020 - 4. 6. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Český lektor
Fáze
I
Studentů v kurzu
5 - 10
Učebnice
English File 3rd ed. intermediate SB+WB
Lekce od
1
Lekce do
3
Den a čas
Čt 16:00 - 17:30

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 16 lekcí

1 člověk si právě prohlíží tento kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika

Present simple and continuous
Action and non-action verbs
Future forms
How + adjectives
What + noun
Modifying adjectives
Present perfect and past simple
Present perfect simple and continuous
Comparatives and superlatives
Articles                                   

Naučím se

Describe food
Describe eating habits
Describe people
Talk about spending money
Talk about experiences
Talk about yourself
Describe means of transport
Talk about stereotypes      
Express an opinion                                                       

Jazyková úroveň B1

B1 - Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk. V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu. Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky. Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě