Angličtina - středně pokročilí

Cena

4 450,-
Kód
MA32201
Jazyk
Angličtina
Úroveň
B1
Termín
21. 2. 2020 - 26. 6. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Český lektor
Fáze
II
Studentů v kurzu
5 - 10
Učebnice
English File 3rd ed. intermediate SB+WB
Lekce od
4
Lekce do
5
Den a čas
Pá 9:00 - 10:30

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 16 lekcí

1 člověk si právě prohlíží tento kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika

Can, could, be able to
Reflexive pronouns
Modals of obligation (must, have to, should)
Should have
Past tenses - simple, perfect, continuous
Usually and used to                                                                                                            

Naučím se

Give opinions
Write an article
Express abilities
Give a tip
Talk about telephone habits
Discuss good manners
Talk about relationships
Guessing a meaning of new words
Agree and disagree
Ask for permission                                       

Jazyková úroveň B1

B1 - Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk. V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu. Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky. Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě