Angličtina - středně pokročilí

Cena

4 450,-
Kód
MA32202
Jazyk
Angličtina
Úroveň
B1
Termín
19. 2. 2020 - 3. 6. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Zahraniční lektor
Fáze
III
Studentů v kurzu
5 - 10
Učebnice
English File 3rd ed. intermediate SB+WB
Lekce od
6A
Lekce do
8A
Den a čas
St 17:00 - 18:30

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 16 lekcí

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika

Passive
Modals of deduction
First and second conditional
Future time clauses + when, until
Reported speech: sentences and questions
Cinema
Body
Education
House
Shopping
Complaint

Naučím se

Talk about a film and going to the cinema
Talk about preferences / Compare films
Describe appearance and body parts
Write a film review
Discuss education
Talk about your opinion and experience
Describe things in a house/flat
Report what other people said
Discuss shopping
Make a complaint

Jazyková úroveň B1

B1 - Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk. V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu. Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky. Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě