Angličtina - falešní začátečníci

Cena

1 890,-
Kód
MAS1222
Jazyk
Angličtina
Úroveň
A1/A2
Termín
10. 8. 2020 - 27. 8. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Český lektor
Studentů v kurzu
4 - 6
Den a čas
Po 17:00 - 18:30
Čt 17:00 - 18:30

Kurz v délce 3 týdnů zahrnuje 6 lekcí

Letní krátkodobý jazykový kurz, který systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce.

Gramatika

Přivlastňovací zájmena
Přítomný čas prostý
Minulý čas prostý
Členy
There is / There are

Naučím se

Pojmenovat rodinné příslušníky
Popsat rodinné fotografie
Popsat zážitek
Mluvit o svých plánech
Mluvit o cestování
Klást otázky

Jazyková úroveň A1/A2

A1/A2 - Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu. Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě