Talk Time for Teenagers - středně pokročilí - online

Cena

3 150,-
Kód
MA3240K
Jazyk
Angličtina
Úroveň
B1
Termín
9. 3. 2022 - 15. 6. 2022
Místo
on-line
Lektor
Zahraniční lektor
Studentů v kurzu
3 - 5
Den a čas
St 16:00 - 17:00

Kurz v délce 15 týdnů zahrnuje 15 lekcí

Online konverzační kurz pro náctileté pro věkovou skupinu 13-15 let.

Gramatika

Kurz povede jeden za našich kvalifikovaných lektorů. Záleží na Vás, zda zvolíte rodilého mluvčího nebo českého lektora. Každý lektor z týmu lektorů ChC musí prokázat odbornou kvalifikaci a lektorskou praxi, aby se mohl stát jeho členem. Při přijímání nových kolegů do našeho lektorského týmu zohledňujeme nejenom profesní stránku, ale i osobnost uchazeče. Záleží nám na tom, aby se naši studenti se svými lektory cítili příjemně.

Naučím se

Ve škole se na hodinách angličtiny bohužel moc nemluví.  Přitom to, co potřebuje člověk nejvíc, je mluvit, mluvit a zase mluvit. Jinak se jazyk naučit nedá. Díky YouTube, hrám a sociálním médiím nemívá mladá generace problém s porozuměním. To, co ale opravdu potřebují, je užití jazyka v konkrétních situacích. V tomto kurzu budou s ostatními studenty konverzovat o aktuálních nebo předem zvolených tématech. Naučí se novou slovní zásobu a hlavně ji budou používat v daném kontextu. Dle potřeby si mohou s lektorem zopakovat i některé gramatické jevy. Cílem je nicméě zapracovat na schopnosti se vyjádřit k danému tématu.

Jazyková úroveň B1

B1 - Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk. V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu. Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky. Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě