Příprava na maturitu z anglického jazyka

Cena

4 450,-
Kód
MA62401
Jazyk
Angličtina
Úroveň
B1
Termín
27. 4. 2021 - 17. 6. 2021
Místo
on-line
Lektor
Zahraniční lektor
Studentů v kurzu
3 - 5
Den a čas
Út 17:00 - 18:30
Čt 17:00 - 18:30

Kurz v délce 8 týdnů zahrnuje 8 lekcí

2 lidé si právě prohlížejí tento kurz

Střední školy bohužel v dnešní době nefungují tak, jak by měly. Na mnoho věcí nezbývá v distanční nebo střídavé výuce ani čas ani prostor. Některé předměty sice poctiví studenti mohou dohnat aktivním samostudiem, v případě jazyků je to však bohužel trochu náročnější. Bez pravidelné jazykové praxe se v jazyce zkrátka posunout nelze. Pro studenty, kteří chtějí mít jistotu, že maturitu z angličtiny nebo jiného jazyka úspěšně složí, nabízíme tento přípavný kurz.

Gramatika

Polovina kurzu se věnuje přípravě na složení didaktického testu, který je pro všechny maturanty stejný a skládá se ze dvou částí: poslechového testu a testu čtení s porozuměním. Obtížnost testu odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Druhá polovina kurzu se zaměřuje na témata ústní části maturitní zkoušky. V jejich rámci si budou studenti rozšiřovat slovní zásobu a komunikační dovednosti.

Naučím se

Můžete se těšit mimo jiné na tato témata:

Health and Lifestyle

The Environment

English Speaking Countries

English as a Global Language

The Media

English literature

Jazyková úroveň B1

B1 - Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk. V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu. Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky. Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě