English for kids (intenzivní pro děti 3. a 4. tříd) - online

Cena

6 150,-
Kód
MA12403
Jazyk
Angličtina
Úroveň
A1/A2
Termín
7. 3. 2022 - 28. 4. 2022
Místo
on-line
Lektor
Český lektor
Studentů v kurzu
3 - 5
Den a čas
Po 15:00 - 16:00
Út 15:00 - 16:00
St 15:00 - 16:00
Čt 15:00 - 16:00

Kurz v délce 8 týdnů zahrnuje 32 lekcí

Kurz povede česká lektorka. Každý lektor z týmu lektorů ChC musí prokázat odbornou kvalifikaci a lektorskou praxi, aby se mohl stát jeho členem. Při přijímání nových kolegů do našeho lektorského týmu zohledňujeme nejenom profesní stránku, ale i osobnost uchazeče. Záleží nám na tom, aby se i naši  nejmladší studenti se svými lektory cítili příjemně.

Gramatika

Gramatika:

přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas
frekvenční příslovce: sometimes, often, usually, always
počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
otázky a krátké odpovědi
Would you like? / Can I have?
předložky místní a časové

Slovní zásoba:

Jídlo, oblečení, rodina, každodenní činnosti, sport, peníze, škola

Naučím se

Známé rčení říká, že kdo si hraje, nezlobí. V našem konverzačním kurzu ovšem nejde jen o to, aby děti nezlobily, ale aby začaly cizí jazyk, v našem případě angličtinu, aktivně používat. V rámci tematických okruhů slovní zásoby se samozřejmě naučí mnoho nových slovíček a frází, ale především se v rámci rolových her pod vedením paní lektorky zaměří na to, aby angličtinu co nejvíce používaly v situacích, kde by se jim mohla prakticky dobře hodit.

Jazyková úroveň A1/A2

A1/A2 - Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu. Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě