Angličtina - akreditovaný kurz DVPP pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ

Cena

8 900,-
Kód
MA22209
Jazyk
Angličtina
Úroveň
A2
Termín
10. 2. 2020 - 14. 12. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Nespecifikováno
Studentů v kurzu
5 - 8
Den a čas
Po 15:00 - 16:30

Kurz v délce 32 týdnů zahrnuje 32 lekcí

2 lidé si právě prohlížejí tento kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika
 • Použití infinitivu s to
 • Použití infinitivu s gerundiem: sloveso+  -ing
 • Modální slovesa: have to, don‘t have to, must, mustn‘t
 • Opakování
 • Modální sloveso should
 • První typ podmínkových vět: if + přítomný čas prostý, will + infinitiv
 • Přivlastňovací zájmena: my, mine, your, yours
 • Opakování lekcí 7 a 8
 • Druhý typ podmínkových vět: if + minulý prostý, would + infinitiv
 • Předpřítomný čas prostý + for, since
 • Rozdíly v užití: předpřítomný čas prostý a minulý čas prostý
Naučím se
 • Konverzovat a vzájemně si radit
 • Používat gerundia

(-ing) ve větách 

 • Porozumět textu a přiřazovat věty
 • Konverzovat na téma volného času s použitím gerundia

 

 • Mluvit o nemoci a zranění
 • Popsat příznaky nemoci
 • Konverzovat při večeři
 • Diskutovat o problémech v rodině a ve vztazích
 • Sestavit krátký text a odpovědět písemně na otázky
 • Sdělit vlastní zážitky na téma schválnosti
 • Hovořit na téma počasí
 • Číst úryvek s knihy
 • Shrnout poslech

 

 • Diskutovat na téma: Co byste dělali kdyby...?
 • Pojmenovat negativn
Jazyková úroveň A2

A2 - Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby. Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího. Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě