Angličtina - akreditovaný kurz DVPP pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ

Cena

8 900,-
Kód
MA32209
Jazyk
Angličtina
Úroveň
B1
Termín
10. 2. 2020 - 14. 12. 2020
Místo
Channel Crossings Karlín
Lektor
Nespecifikováno
Studentů v kurzu
5 - 8
Den a čas
St 15:30 - 17:00

Kurz v délce 32 týdnů zahrnuje 32 lekcí

3 lidé si právě prohlížejí tento kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Gramatika
 • Present simple and continuous, action and non-action verbs
 • Future forms

 

 • How + adjective
 • What + noun
 • Modify adjectives

 

 • Present perfect and past simple

 

 

 • Present perfect + for/since
 • Present perfect continuous

 

 

 

 

 • Units 1-2
 • Comparatives and superlatives
 • Comparatives and superlatives
 • Articles: a/an, the, no article
 • Can, could, be able to

 

 • Reflexive pronouns

 

 • Modals of obligation: must, have to, should
 • Should have
Naučím se
 • Describe food by using adjectives
 • Describe one’s eating habits in a restaurant
 • Agree
 • Discuss family matters
 • Express opinion
 • Talk about plans, intentions, promises, offers
 • React to what people say
 • Write a description of a person
 • Find spelling mistakes
 • Talk about one’s experience
 • Talk about oneself
 • Complete a correct word while listening
 • Answer the questions based on reading
 • Write an informal email
 • Check email for grammar, spelling, vocabulary and punctuation mistakes
 • Describe means of transport
 • Compare using comparatives and superlatives
 • Agree/disagree
 • Write an article for a magazine
 • Talk about stereotypes
 • Ask about and express one’s opinion
 • Talk for two minutes on a set topic
 • Talk about men and women stereotypes&a
Jazyková úroveň B1

B1 - Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk. V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu. Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky. Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2.

Napište nám

Zavolejte nám

210215320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě