Jazyková a vzdělávací agentura

Dětské kurzy

Talk Time for Kids & Teenagers

Ve škole se na hodinách angličtiny bohužel moc nemluví. Přitom to, co potřebuje člověk nejvíc, je mluvit, mluvit a zase mluvit. Jinak se jazyk naučit nedá. Díky YouTube, hrám a sociálním médiím nemívá mladá generace problém s porozuměním. To, co ale opravdu potřebují, je využívání jazyka v konkrétních situacích. V tomto kurzu budou s ostatními studenty konverzovat o aktuálních nebo předem zvolených tématech. Naučí se novou slovní zásobu a hlavně ji budou používat v daném kontextu. Dle potřeby si mohou s lektorem zopakovat i některé gramatické jevy. Cílem je nicméně zapracovat na schopnosti se vyjádřit k danému tématu.


Talk Time with Mooveez

V této variantě kurzu se pro konverzaci vychází z filmů v aplikaci Mooveez. Na základě filmových ukázek si studenti rozšiřují porozumění, slovní zásobu a učí se komunikovat v obdobných každodenních situacích.

Součástí kurzu je i roční licence aplikace Mooveez, která samostatně vyjde na 1 790 Kč.

Individuální doučování

Mnoho dětí se potýká s tím, že dostatečně nepochopí některé gramatické jevy, což se s nimi pak táhne klidně i celé studium. K dostatečnému osvojení jazyka také patří jeho důkladné praktické procvičení, na což většinou ve školách není čas. Výuka jazyka se často omezuje jen na nesystematické rozšiřování slovní zásoby, které následně není nijak upevňováno praktickým použitím naučených slov. Náš lektor se bude vašemu dítěti věnovat individuálně.

  • Doučování, pomoc při domácích úkolech, dohnání probrané látky, více procvičení na základě specifických požadavků.
  • Frekvenci výuky i délku lekcí přizpůsobíme potřebám dítěte


Pro koho je individuální doučování vhodné?

Anička dostává při online výuce hodně domácích úkolů, protože se její učitelé nestíhají dětem věnovat během vyučovacích hodin. V angličtině se jí nedaří zapamatovat si nová slovíčka a potýká se s problémy s gramatikou, kterou v češtině nemáme. V rámci svého doučovacího kurzu se s lektorem věnuje procvičování nové slovní zásoby a náročnějším domácím úkolům. Soustředí se také na písemný projev, který po ní její učitelka převážně vyžaduje.

Dětské kurzy pro první i druhý stupeň základních škol

Ve skupinových kurzech pro 4 žáky dostanou děti mnohem více prostoru mluvit a ptát se než při běžné školní výuce. Mnohem rychleji si tak osvojí gramatická pravidla i novou slovní zásobu.

Standardní dětské kurzy zahrnují jednu hodinovou lekci týdně, intenzivní kurzy mají naplánované čtyři hodinové lekce týdně.

Napište nám

Zavolejte nám

210 215 320

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě