Jazyková a vzdělávací agentura

Metoda REAP

REAP totiž v angličtině znamená sklízet, a u nás tato zkratka skrývá hned čtyři slova: Refresh – Enhance – Activate – Perform. Ta popisují čtyři metodické postupy naší výuky, které jsme díky naší 25leté praxi dotáhli k dokonalosti.

  • Refresh your existing knowledge. Na začátku každé hodiny osvěžíme vaše stávající jazykové znalosti pomocí „rozehřívacích“ aktivit.
  • Enhance your language skills. V průběhu lekce rozvíjíme všechny vaše jazykové dovednosti (poslech, porozumění, psaný a mluvený projev) pomocí komunikačních aktivit a výukových materiálů.
  • Activate new vocabulary and grammar. Novou gramatiku a slovní zásobu aktivujeme prostřednictvím her nebo mobilních aplikací.
  • Perform better in life. Díky neustálému upevňování a osvěžování jazykových dovedností si pak snáze dokážete poradit v rozličných komunikačních situacích.