Úvodní strana
Flexibilní formy práce

Flexibilní formy práce

Mezinárodní přenos informací

Slaďování rodinného a pracovního života, podpora flexibilních forem práce, sdílení mezinárodních zkušeností a jejich přenos – nejen to jsou klíčové oblasti, na které se zaměřuje projekt FIT FOR FLEXI, který realizuje jazyková škola Channel Crossings spolu se čtyřmi partnery. Projekt je podpořen prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

FIT FOR FLEXI

Období realizace 1.7.2012 – 28.2.2015
Zaměření projektu Projekt FIT FOR FLEXI přináší komplexní program vzdělávání a osvěty v oblasti podpory a rozvoje flexibilních forem práce založený na přenosu inovací ze zahraničí.

K hlavním cílům projektu patří:

  • přenos inovací ze zahraničí v oblasti flexibility pracovního trhu
  • tvorba vzdělávácího programu pro uchazeče o flexibilní zaměstnání
  • osvěta a podpora zaměstnavatelů při zavádění flexibilních forem práce
Pro koho je projekt určen Zájemci o flexibilní pracovní uplatnění

  • Osoby znevýhodněné péčí o závislého člena rodiny
Zaměstnavatelé

  • Personalisté, manažeři i zprostředkovatelé z úřadů práce
Partneři projektu Spiralis, o.s. (ČR)

FIAP e.V. (Německo)

Vargarda kommun (Švédsko)

Muster-in (Polsko)

Plánované výstupy projektu
  • Komplexní vzdělávací program pro zájemce o flexibilní pracovní uplatnění
  • Srovnávací studie – flexibilita pracovního trhu v ČR, Německu, Švédsku a Polsku
  • Sborník příkladů dobré praxe
  • Praktický průvodce pro zaměstnavatele k zavádění flexibilních forem práce
Web projektu www.fitforflexi.cz

Projekty

Jazyková škola Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám