Úvodní strana
Vzdělávací kurzy pro učitele a žáky

Vzdělávací kurzy pro učitele a žáky

Jazyková škola Channel Crossings úspěšně navázala na projekt „Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme se trochu jinak“ (www.kurzyproucitele.cz), který dospěl ke svému závěru na sklonku roku 2010. V současné době realizujeme další dva velké projekty pro učitele a žáky, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více informací o projektech naleznete níže a také na webových stránkách projektů:

Rozvoj komunikativní kompetence žáků ZŠ – ANGLIČTINA AKTIVNĚ

Období realizace 15.9.2010 – 31.8.2013
Zaměření projektu Projekt je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a učitele anglického jazyka ve Středočeském, Plzeňském a Jihočeském kraji.
Cílem projektu je ukázat žákům a učitelům, jak se lze netradiční a zajímavou formou učit anglický jazyk. Zapojení žáci budou po celou dobu projektu pracovat s novými výukovými materiály a jejich pokrok budeme sledovat prostřednictvím průběžně zařazovaných jazykových testů.
Plánované výstupy projektu
  • 4 inovativní výukové brožury a metodiky
  • 4 vzdělávací semináře pro učitele
  • 6 srovnávacích analýz pokroku žáků
  • 2700 podpořených žáků
  • 120 podpořených učitelů
Web projektu www.active-english.cz

Využívání moderních technologií ve výuce

Období realizace 1.10.2010 – 31.3.2012
Zaměření projektu Tento projekt přináší učitelům ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje možnost zdokonalit se ve využívání moderních technologií ve výuce. Účast je určena především učitelům angličtiny, zeměpisu, dějepisu a ZSV.
V rámci metodických seminářů se účastníci naučí vytvářet školní noviny, začlenit videospot do výuky, vytvářet vlastní elektronické testy, aktivně a efektivně používat interaktivní tabuli či využít netušené možnosti virtuální spolupráce.
Plánované výstupy projektu
  • 5 metodických příruček
  • 20 souborů pracovních materiálů
  • 270 podpořených učitelů
Web projektu www.inspiraceproucitele.cz

Projekty

Jazyková škola Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám