Jazyková a vzdělávací agentura


JAZYKOVÉ KURZY NA LÉTO 2024

Everyday english fo professionals - 19.-20. 8.

 • prezentacni skills, soft skills
 • general management
 • praxe, prezentace, added value


Den 1: Zlepšení komunikace v obchodním prostředí

 • Ranní session: Úvod a cíle kurzu, analýza potřeb účastníků a stanovení individuálních cílů.
 • Dopolední session: Teoretická část: komunikační strategie v profesionálním prostředí. Praktické cvičení: Role-play situace obchodního jednání a telefonních hovorů s důrazem na vhodnou komunikační taktiku.
 • Odpolední session: Simulace obchodních scénářů a komentované diskuze, individuální zpětná vazba od lektora a spolupracovníků.

Den 2: Psaní profesionálních dokumentů

 • Ranní session: Standardy a strategie psaní obchodních emailů, dopisů a reportů, praktické ukázky a analýza vzorových textů.
 • Dopolední session: Praktické cvičení: Verifikace a úprava obchodních e-mailů a dopisů s důrazem na jasnost, strukturu a profesionální styl. Strategie pro efektivní prezentaci informací a udržení pozornosti čtenářů.
 • Odpolední session: Revize psaných prací a individuální konzultace. Diskuze o klíčových aspektech psaní v obchodním kontextu a doporučené postupy.

Udělení certifikátů

Summer Camp: Obchodní komunikace 21.-23.8.

 • prezentacni skills, soft skills
 • general management
 • praxe, prezentace, added value

Den 1: Mezikulturní komunikace a obchodní jednání

 • Ranní session: Teoretický rámec mezikulturní komunikace v obchodní sféře. Analýza mezikulturních rozdílů a strategie pro efektivní interakci s kolegy a klienty z různých kulturních prostředí.
 • Dopolední session: Praktické cvičení: Simulace mezikulturních obchodních jednání s důrazem na diplomatickou komunikaci, porozumění kultuře a respektování odlišností. Hodnocení a analýza komunikačních strategií.
 • Odpolední session: Role-play situace a individuální feedback od lektora a ostatních účastníků. Diskuze o strategiích pro úspěšné mezikulturní obchodní vztahy a vyjednávání.

Den 2: Obchodní strategie a marketingová komunikace

 • Ranní session: Úvod do obchodní strategie a marketingových principů. Praktické příklady a case studies z oboru.
 • Dopolední session: Praktické cvičení: Tvorba obchodního plánu a marketingových strategií pro reálné podnikatelské scénáře. Prezentace a diskuse o klíčových rozhodnutích a cílech.
 • Odpolední session: Analýza marketingových případových studií a diskuse o implementačních strategiích. Workshop: Návrh nových marketingových kampaní a zpětná vazba od ostatních účastníků.

Den 3: Obchodní prezentace a networking

 • Ranní session: Techniky a tipy pro úspěšné obchodní prezentace. Strategie pro vytvoření atraktivní a efektivní prezentace.
 • Dopolední session: Praktické cvičení: Individuální příprava a prezentace obchodních témat. Získávání zpětné vazby od lektora a ostatních účastníků.
 • Odpolední session: Workshop: Networking a budování obchodních vztahů. Tipy a triky pro úspěšné navazování kontaktů a rozvoj obchodní sítě. Shrnutí a závěrečné hodnocení kurzu.


Udělení certifikátů

Čeština pro děti cizinců 12.-15. 8.


Den 1: Seznámení a základní fráze v češtině

 • Ranní session: Úvod do kurzu a seznámení s účastníky. Představení cílů kurzu a prvních základních frází v češtině.
 • Dopolední session: Základní fráze pro pozdravy, představení se a vyjádření základních potřeb. Praktické cvičení: Role-play situace, kde děti cvičí nově naučené fráze.
 • Odpolední session: Simulace jednoduchých dialogů a her, které posilují nově nabyté dovednosti.

Den 2: Nákupy a požadavky v obchodě

 • Ranní session: Slovní zásoba a fráze související s nákupy a požadavky v obchodě. Naučení si, jak se ptát na ceny, barvy a velikosti.
 • Dopolední session: Nákupní situace v češtině: cvičení na simulaci nákupu v různých obchodech. Praktická cvičení: Hledání a vyjednávání ceny při nakupování různých věcí.
 • Odpolední session: Hry a aktivity zaměřené na nákupy a obchodní situace.

Den 3: Cestování a orientace ve městě a Stravování a objednávání v restauraci

 • Slovní zásoba a fráze pro cestování a orientaci ve městě.
 • Naučení si základních směrů, dopravních prostředků a otázek týkajících se cestování.
 • Simulace cestování ve městě: cvičení na hledání cesty na mapě a využívání veřejné dopravy.
 • Praktické cvičení: Nácvik situací při cestování, například nakupování jízdenek a ptaní se na cestu.
 • Hry a aktivity spojené s cestováním a objevováním města.
 • Slovní zásoba a fráze pro stravování a objednávání jídla v restauraci.
 • Naučení si, jak se ptát na menu, objednávat jídlo a pití a vyjadřovat přání.
 • Simulace návštěvy restaurace: cvičení na objednávání jídla a komunikaci s obsluhou.
 • Praktické cvičení: Hraní rolí v restaurační scéně a objednávání jídla podle vlastního výběru.
 • Odpolední session: Kulinářské aktivity a hry spojené se stravováním.


Udělení certifikátů

Gen Z in the workforce - 16.8.

 • Denni kurz pro HR professionals na temata jako gen z, advantages in the office etc

Porozumění Generaci Z

 • Generace Z: Kdo jsou a co je motivuje? - Demografický profil Generace Z, hlavní hodnoty a priority, diskuze: Jak se Generace Z liší od předchozích generací? Komunikační strategie pro Generaci Z, Preferované komunikační kanály a styly, jak efektivně oslovit a angažovat Generaci Z v práci, integrace Generace Z a výhod do firemní kultury, jak vytvořit inkluzivní a atraktivní firemní kulturu pro všechny generace, praktické kroky k integraci nových výhod a přístupů.
 • Technologické nástroje a sociální média - Jak Generace Z využívá technologie, role sociálních médií v pracovním prostředí
 • Case Studies a Best Practices - Úspěšné příběhy integrace Generace Z do pracovního prostředí, diskuze a Q&A
 • Moderní výhody na pracovišti - Trendy v oblasti benefitů a odměn, jaké výhody jsou nejatraktivnější pro různé generace, budoucí trendy v HR, predikce budoucích změn v pracovním prostředí, jak se připravit na budoucí výzvy
 • Work-life balance a flexibilita - Význam rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, možnosti flexibilních pracovních uspořádání
 • Inovativní výhody a budoucnost benefitů - Nové trendy a technologie ve světě benefitů, diskuze: Jak přizpůsobit benefity měnícím se potřebám zaměstnanců


Udělení certifikátů

Příprava na začátek nového školeního roku - 26. - 29. 8.

Den 1: Základy gramatiky a slovní zásoby

 • Rekapitulace základní gramatiky - Časování sloves (přítomný, minulý, budoucí čas), základní větná skladba
 • Rozšíření slovní zásoby - Tematické okruhy (škola, volný čas, rodina), praktická cvičení na obohacování slovní zásoby
 • Gramatické cvičení - Práce ve dvojicích a skupinách, interaktivní hry zaměřené na gramatiku
 • Závěr dne - Shrnutí naučeného, Q&A

Den 2: Konverzace a poslech

 • Rekapitulace předchozího dne a úvod do dnešního programu
 • Trénink konverzace - Dialogy na běžná témata (nakupování, cestování, škola), role-play aktivity
 • Poslechová cvičení - Poslech nahrávek s různými akcenty a rychlostí, diskuze o materiálu
 • Praktické konverzační hry - Diskuzní kruhy, debatní aktivity
 • Závěr dne - Shrnutí naučeného, Q&A

Den 3: Čtení a psaní

 • Rekapitulace předchozích dnů a úvod do dnešního programu
 • Čtení s porozuměním - Práce s krátkými texty (články, povídky), diskuze o textech, Iitegrované cvičení (Kombinace čtení, psaní, poslechu a mluvení, projektové práce ve skupinách, simulace reálných situací, příprava na školní prezentace a referáty, práce na týmových projektech)
 • Cvičení na psaní - Psaní krátkých esejí a dopisů, pravidla pro formální a neformální styl
 • Interaktivní aktivity na zlepšení psaní - Peer review (vzájemné hodnocení prací), kreativní psaní (tvorba příběhů, básní)
 • Závěr dne - Shrnutí naučeného, Q&A


Udělení certifikátů

Napište nám

Zavolejte nám

+420 210 215 300

Navštivte nás

Channel Crossings Karlín

Meteor C

Thámova 32

Praha 8

Ukázat na mapě