Cesta domů

Cesta domů je nezisková organizace, která sePorada multidisciplinárního týmu neziskové organizace Cesta domů
zaměřuje na dvě základní oblasti:

  1. poskytování služeb nevyléčitelně nemocným, umírajícím lidem a jejich blízkým,
  2. práce na společenských a legislativních změnách, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o umírající a pomohly zlepšit postoj ke smrti a umírání v celé ČR.

Cesta domů poskytuje nevyléčitelně nemocným specializovanou mobilní paliativní péči (péči zmírňující symptomy nemoci) a podporuje jejich rodinu a blízké, kteří se o ně starají. Umožňuje, aby umírající mohl ve svých posledních dnech dožít důstojně, měl čas na své nejbližší, čas na rozloučení, mohl s nimi být doma, v prostředí, které má rád. Nabízí mu odborné služby lékaře a zdravotní sestry, sociální pracovnice a psychoterapeuta.

Většina pacientů má před sebou v okamžiku přijetí do péče 15 dní života. Často se jedná o pacienty, kteří se o své diagnóze dozvěděli teprve před pár měsíci. Trpí akutními neřešenými fyzickými bolestmi, ale také psychickou bolestí, existenciální bolestí z loučení s životním partnerem, s rodinou, s životem… Mnoho pacientů opouští malé děti v předškolním nebo školním věku. Někteří dokonce opouštějí své rodiče, pro které je nesmírně bolestivé smířit se s faktem, že život jejich dítěte končí dříve, než ten jejich.

Ve chvíli, když mobilní tým Cesty domů nastoupí do domácnosti nového pacienta, má 15 dní. 15 dní na to změnit, co se ještě změnit dá, léčbu fyzických projevů nemoci, nepřetržitou pomoc, naději a oporu umírajícímu i celé rodině. Má 15 dní na to, aby pomohl svět umírajícího proměnit ve svět, ze kterého může důstojně a v klidu odejít.

V roce 2017 Cesta domů pomohla 260 rodinám s péčí o jejich blízké, včetně dětských pacientů, kteří si přáli zemřít doma. Asistenti odlehčovacích služeb strávili za celý rok u klientů 6853 hodin. Zdravotnický tým je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Cesta domů pracuje i s rodinami, které nerozumí česky. Materiály potřebuje mít tedy i v cizích jazycích. V Channel Crossings jsme přidali ruku k dílu a přispěli jsme v podobě kreditu na překladatelské služby.

Jazyková agentura Channel Crossings

Jazyková škola Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám