Časté otázky k programu FIRST STEPS

Od kdy je pro dítě nejvhodnější začít s výukou cizího jazyka?

Obecně platí že, čím dříve tím lépe. Pokud děti vyrůstají v bilingvním prostředí, nikdo neřeší, od kdy se na ně má začít mluvit. Na děti mluvíme od plenek, až postupně reagují na podněty, na slova, a pak jednoho dne najednou řeknou první slovo. Přesně tyto fáze prožívá i dítě v anglickém programu FIRST STEPS s Channel Crossings. Děti prvně informace přijímají, poté jim začnou rozumět, až dojdou do momentu, kdy používají první slůvka a výrazy.

Neokrádáme děti o dětství, když už v raném věku začneme s výukou jazyka?

Přístup přirozené akvizice jazyka nemůžeme považovat za výuku, jakou si my pamatujeme ze školy. Děti angličtinu nebudou brát jako něco, co se musí naučit. Jednoduše budou v prostředí, kde se jí mluví, kde si budou hrát hry, budou dělat běžné rutinní činnosti jako zpívání, malování, oblékání nebo jezení svačinky a oběda. Aniž by si tak cokoliv uvědomovaly, najednou ví, jak se co řekne. Můj syn s oblibou odpovídal své zvídavé babičce na otázku: „Tak co ses dnes naučil?“ „Nic“ a pak se jí zeptal, jestli by si mohl vzít apple. Takže rozhodně je o nic neokrádáme, naopak využíváme skvělého načasování, kdy děti jazyk zajímá, a navíc je i baví různé zvuky, které jsou často jiné, než v jejich rodném jazyce.

Jak probíhá osvojování jazyka u dětí předškolního věku?

Pro děti je důležitá rutinní činnost. Nemají pojem o čase, vědí ale, že po kroužku je svačinka, po svačince výprava ven a tak dále. A těchto rutinních činností se využívá nejvíce. Nejen že se na děti neustále mluví anglicky, jednotlivé činnosti oddělujeme krátkými popěvky. Děti nemohou rozumět mluveným instrukcím. Ale jakmile něco začneme zpívat a navíc tu činnost u toho děláme, přidají se a během chviličky rozumí přesně, co se děje. Tím, že veškeré činnosti probíhají rutinně, děti rozumí čím dál tím víc a následně začnou slůvka a výrazy opakovat. Důležité je jít krok po kroku, v dětech nevyvolávat stres z toho, že se nevyjadřují. Postup řešit individuálně.

Nebude mít dítě zmatek v hlavě, když sotva umí základy mateřského jazyka?

Důležité je, co považujeme za zmatek v hlavě. Pokud tím myslíme to, že budou občas do češtiny míchat anglická slovíčka, může se to stát. Ale to není věc, která by dítěti zůstala do 15 let věku. I bilingvní dítě může potenciálně řešit podobný „problém“. Pomáháme si ale tím, že daný jazyk má spojený s určitou osobou nebo prostředím.

Pokud rodiče umí anglicky, nemohou oni sami občas komunikovat s dítětem v angličtině?

Určitě mohou. Je skvělé, když dětem ukáží, že angličtina není jen otravný předmět ve škole, ale jazyk – reálná dovednost, která otevírá spoustu dveří. Teď to nemyslím v tom kariérním slova smyslu, ale ve smyslu dorozumění se s lidmi jiných národností. A protože se anglicky mohou domluvit opravdu s kýmkoliv, mohou se tím naučit respektu k jiným kulturám, pochopení proč a jak jiní lidé přemýšlí. Podle mne je důležité, aby se angličtině tento rozměr jako komunikačnímu nástroji přidal právě v tomto útlém věku.

Je lepší, aby program vedl rodilý mluvčí nebo je vhodný i zkušený český lektor?

Určitě záleží na kvalitách daného lektora. Osobně bych dal přednost takovému lektorovi, který má vstřícný a respektující vztah k dětem, výuka dětí ho naplňuje, a který má angličtinu na úrovni rodilého mluvčí. To je samozřejmě složitý profil, který je často snadnější naplnit angažováním rodilého mluvčího se zkušenostmi s výukou dětí. Děti v tomto věku jsou schopny dokonale kopírovat zvuky, které slyší, takže často chyby, které by nekvalitní český lektor mohl napáchat, mohou být docela zásadní. Stejně tak to ale platí naopak. Nevhodně zvolený rodilý mluvčí může mít vliv na vztah dítěte k cizím jazykům všeobecně. Výběr lektora je tedy naprosto zásadní.

Jak pozná rodič dobrého lektora?

Jak jsem zmiňoval výše, důležitý je lektorův vztah k dětem, vztah ke své práci. Papírové předpoklady v tomto bohužel rodičům nemusí prozradit nic zásadního. Veškerý elán a nasazení obzvlášť pro děti funguje „nakažlivě.“ Je-li učitel nadšený a plný energie, dokáže dětem přenést daleko víc informací, než si dokážeme představit. Naopak dítě, které je ve stresu, které není zabaveno, nepřijímá nic, anebo téměř nic. Rodičům bych tedy vždy doporučil ukázkovou hodinu, aby viděli, jak jejich dítě na lektora reaguje a jak lektor dítě dokáže zapojit. Dítě si dokáže na hřišti nebo v dětském koutku během 5 vteřin najít kamaráda a neřeší, jestli se stydí nebo ne. Zábava je přece důležitější.

Kolik času je potřeba, aby měl program efekt?

Náš program je rozvržen na celé dopoledne, čímž jsme schopni s dětmi prožít rutinní činnosti v angličtině, aby si je osvojily (jídlo, oblékání ven, umývání rukou apod.). To je něco, co v jakémkoliv odpoledním 45 minutovém kroužku není možné simulovat. Pokud jde o délku docházení na takový program, tak každý ví, že učení jakékoliv dovednosti vyžaduje trénink. Pokud nějakou dovednost netrénuji, postupně se vytrácí. Umění dorozumět se cizím jazykem je jedním z celoživotních cílů. My bychom s dětmi tento proces rádi nastartovali tím správným způsobem a ukázali jim, že to může být zábava. Efekt ve formě porozumění uvidíme už během prvního měsíce, i když u každého dítěte jinak. Jedno reaguje už během prvního dne, jiné může později. To je přirozené a naprosto v pořádku. Stejně tak efekt ve formě vyjádření se. Tak jako každé dítě svým mateřským jazykem poprvé promluví jindy, stejně tak i zde. Obecně však platí, že jde o několik týdnů až měsíců.

Co může rodič očekávat za výsledky, když dítě přihlásí do takového programu?

Nad tím by se rodič měl zamyslet jako první. Na dítě by neměl mít přehnané nároky. Programem dětem nastartujeme vztah k něčemu, co je bude provázet celý život. První kroky musí být pozitivní a zábavné. To je první věc, kterou by měli rodiče očekávat – děti se k angličtině budou stavět pozitivně a se zaujetím. Nebudou mít ostych, když někdo cizím jazykem promluví. Budou mít výborné porozumění mluvenému projevu. Nebudou řešit, že nerozpoznají každé jednotlivé slovíčko, co někdo řekne, dokáží se zorientovat v kontextu, postupně začnou opakovat výrazy a slovíčka. Budou umět popsat svět kolem sebe, činnosti, které dělají. Což je často naprosto odlišná slovní zásoba, než je u dospělého, a toho by si rodič měl být vědom.

Je program FIRST STEPS vhodný pro všechny děti?

Program bude vyhovovat většině dětí. Určitě mohou být individuální potřeby dítěte, na které budeme muset reagovat. Vždy ale záleží na skupině dětí jako celku. Ta dokáže strhnout kdejakého malého rebela.

Jak řeší lektor situaci, když mu dítě nerozumí?

Podobným situacím se snaží předejít tím, že předvádí, co děti budou dělat. To, co dělá, může i zpívat, děti tak jsou pozornější a vzhledem k jednoduchosti a opakování textu, rychleji rozumí. Takže když dětí mají střihat nůžkami, opakují si „cut cut cut“ a zpívají si písničku o tom, jak stříhají. Takové věci není třeba překládat. Takže gesta nebo mimika, kde to jde. Kde to nejde, je možné využít reálné věci (například raději reálné nůžky než kartičku, kde by byly nůžky namalované). Kde to nejde, tak samozřejmě kartičky také využíváme.

Popište mi prosím, jak vypadá typický den programu s rodilým mluvčím.

Den začíná volnou hrou. Dítě si samo vybere, s čím si chce hrát a lektor děti obchází a povídá si s nimi o tom, co mají v ruce a co dělají. Pak proběhne kroužek, při kterém děti zjistí téma dne a poprvé reagují na tematicky připravené podněty. Následuje výtvarná nebo kreativní činnost a v případě hezkého počasí výprava ven. Během každé z těchto činností jsou děti neustále podněcovány ke komunikaci v angličtině. Když chtějí něco podat, když se oblékají apod.

Nezapomene dítě to, co se naučilo, když přestane být v kontaktu s rodilým mluvčím?

To, co se člověk naučí společně s osobním zážitkem, si mozek pamatuje výrazně déle. Takže pokud už angličtinu nikdy nepoužije, může informace zapomenout. Pokud ale s angličtinou bude pokračovat, což je pravděpodobnější, bude dítě reagovat rychleji a přirozeněji. Výrazy si spojí s určitými oblastmi, jako když se učilo rodný jazyk. Je-li tedy v umývárně, mozek okamžitě nabízí slovíčka jako „wash“, „hands“ „water“ „hot“ „cold“ apod. Pokud jí, tak to bude zas jiný okruh slovní zásoby. Mozek okolí, kde se slovíčkem prvně přišel do styku, velice citlivě vnímá. Proto si takové informace uchovává dlouhodoběji, než třeba pokud se učíme slovíčka ve dvou nebo třech sloupečcích ze sešitu. Mozek nemá kam slovíčko kontextově zařadit, a je to pro něj složitější.

Nebude se dítě nudit, až nastoupí na základní školu a začne s výukou angličtiny úplně od začátku?

To samozřejmě záleží na spoustě okolností – do jaké půjde školy, jakého vyučujícího bude mít a jaké požadavky daný lektor na dítě bude mít. Program FIRST STEPS nepřipraví dítě na žádné testy ze slovíček, děti nebudou číst ani psát. Cílem našeho programu je schopnost porozumění mluvenému projevu a pojmenování věcí ze světa, který děti obklopuje a ten se tím, jak vyrůstají, samozřejmě mění a rozšiřuje. S ním i slovní zásoba. Nemyslím si tedy, že by se děti ve škole nudily, protože by se učily to samé jako v našem programu. Nudit se budou, pokud je výuka ve škole nebude bavit :-).

FIRST STEPS s Channel Crossings aneb angličtina ve školce jinak

Kontakty:

Pokud jsme přeci jenom na nějakou otázku zapomněli, neváhejte nás kontaktovat. Stejně tak, pokud máte zájem o rezervaci místa v programu FIRST STEPS.

na e-mailu: firststeps@chc.cz

na telefonním čísle: 210 215 350-2

osobně: v klientském centru CHC Radotín, Vrážská 238 (přímo naproti nádraží)

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám