e-AuditPRO

Popis jazykového auditu:

Cílem jazykové auditu e-AuditPRO je určit aktuální úroveň jazykových dovedností účastníků.

jazykový audit - online testování nejen pro firmy

Jazykový audit se všemi pěti P:

  • přesně určí aktuální úroveň
  • postihuje všechny jazykové dovednosti
  • pracuje s Evropským referenčním rámcem (SERR)
  • poskytuje motivaci a doporučení pro další rozvoj
  • přináší úspory

Jazykový audit se skládá z písemné (test) a ústní (rozhovor) části. Procentuální poměr písemná a ústní část je 60:40.

Písemná část:

Písemná část jazykového auditu má formu testu, který obsahuje otázky testující znalosti gramatiky, slovní zásoby a funkčního jazyka, testuje také schopnost účastníků porozumět psanému textu. V písemné části jazykového auditu mohou účastníci získat celkem 100 bodů. Každá aktivita v testu obsahuje úkoly na různých stupních obtížnosti, takže účastníci na nižší úrovni znalostí zodpoví menší množství otázek než účastníci pokročilejší.

Ústní část

Ústní část většinou probíhá formou telefonického hovoru. Účastník z ní může získat maximálně 66 bodů. Při rozhovoru je hodnocena zejména plynulost a přesnost projevu účastníka, používaná slovní zásoba (všeobecná, případně u vyšších úrovní i odborná). Analyzovány jsou typické chyby, zkoumá se motivace uchazeče ke studiu, dosavadní zkušenosti s učením atp.

Žádost o kalkulaci

V případě zájmu o nezávaznou kalkulaci vyplňte poptávkový formulář nebo nás kontaktujte:

  • telefon: 210 215 329
  • e-mail: jazykovyaudit@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám