Kritéria Rady Evropy

Tabulka srovnání stupnů obtížnosti některých jazykových zkoušek s úrovněmi definovanými Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky

  Státní jazykové zkoušky Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Italský jazyk
A2 - Key English Test (KET) Grundbaustein Grundstufe
(G)
- - -
B1 - Preliminary English Test (PET) Zertifikat Deutsch (ZD) Diplome d´études en langue francaise 1. stupeň (DELF) Certificado inicial CILS 1
B2 základní First Certtificate in English (FCE) Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) Diplome d´études en langue francaise 2. stupeň (DELF) Diploma Básico CILS 2
C1 všeobecná Certificate in Advanced English (CAE) Zentrale Mittelstufenprüfung 
(ZMP)
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD)
Mittelstufe (M)
Diplome approfondi en langue francaise (DALF) - CILS 3
C2 speciální Certificate of Proficiency in English (CPE) Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD)
_ Diploma Superior CILS 4

Více informací: Evropské úrovně – stupnice pro sebehodnocení

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
certifikát www.Jazykovky.cz
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám