Tým lektorů - firemní jazykové kurzy

Jako zakládající členové Asociace jazykových škol ( http://www.asociacejs.cz/ ), přidruženého člena EAQUALS, procházíme pravidelnými inspekcemi, při kterých prokazujeme kvalifikaci všech našich lektorů.

  • Všichni lektoři mohou být přijati ke spolupráci pouze za předpokladu, že mají ukončené vysokoškolské vzdělání. U českých lektorů v lingvistickém oboru (filosofická nebo pedagogická fakulta), případně v jiném oboru, ale pak musí lektor předložit potvrzení/certifikát o absolvování standardizované zkoušky z vyučovaného jazyka na úrovni min. C1 podle SERR. U rodilých mluvčích musí současně prokázat absolvování mezinárodně uznávané metodické kvalifikace (např. TEFL, CELTA / DELTA, Trinity TESOL či další odpovídající certifikáty) a minimální dvouletou praxi ve výuce jejich rodného jazyka.
  • Méně zkušení lektoři procházejí nejprve intenzivním zaškolením (Induction Training), poté je jim přidělen mentor a absolvují 4 týdny mentoringu (TSP = Teacher Support Programme), který se skládá z vzájemných hospitací, seminářů, coachingových pohovorů atd.
  • Každý nový lektor prochází náročným výběrovým řízením (3 kola), při kterém prověřujeme jeho kvalifikaci, pedagogické zkušenosti, aktivitu, flexibilitu a kreativní přístup k práci. Součástí vstupního pohovoru je ukázková hodina, na které testujeme nejen jazykové znalosti lektora, ale také jeho komunikativnost či schopnost rychle reagovat na měnící se požadavky studentů. Pokud je lektor přijat ke spolupráci, prochází standardním tříměsíčním zkušebním obdobím, během něhož je intenzivně sledována jeho práce.
  • Všichni naši lektoři angličtiny procházejí pravidelnými metodickými školeními, včetně seminářů zaměřených na výuku specializované angličtiny (ESP = English for Specific Purposes).
  • Lektoři jsou pravidelně hospitováni a výstupy jsou pak na vyžádáník dispozici HR.
  • Pravidelně zjišťujeme zpětnou vazbu od studentů formou online dotazníku spokojenosti.

Na závěr Vám přinášíme několik čísel:

  • celkový počet 92 lektorů angličtiny, z toho 48 rodilých mluvčích
  • celkový počet všech aktivních lektorů všech jazyků je cca 180
  • meziroční fluktuace je dlouhodobě pod 10 %, v loňském školním roce odešli v jeho průběhu jen 2 lektoři, z toho 1 lektorka na MD

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám