Typy jazykových kurzů pro firmy

Jazyková škola Channel Crossings Vám nabízí tyto základní typy kurzů:

Všeobecný jazyk

  • důraz na rozšíření slovní zásoby pro běžné denní situace, upevnění gramatiky a rozvoj základních jazykových dovedností (ústní projev, čtení, psaní, poslech, výslovnost)

Odborný jazyk, profesní jazyková příprava

  • cílené zaměření výuky na danou jazykovou či pracovní oblast umožňující osvojení terminologie (slovní zásoby a obratů) z různých oborů: ekonomie, právo, finance, účetnictví, daně, bankovnictví, marketing atd.

Příprava na mezinárodně uznávané  a státní jazykové zkoušky

  • z angličtiny (TOEFL, zkoušky typu Cambridge - FCE, CAE, BEC…)
  • z němčiny (ZD, ZMP…)
  • z francouzštiny (DELF, DALF…)
  • ze španělštiny (DELE)
  • a z dalších jazyků

Tabulka srovnání stupňů obtížnosti některých jazykových zkoušek s úrovněmi definovanými Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky.

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
certifikát www.Jazykovky.cz
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám