Jazykový kurz A17Y03 - Anglická družina pro děti 6-10 let - A1 začátečníci I

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 51 lekcí (3x50 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 05.02.2018
Dny
pondělí
Čas
14:00 - 16:30
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
5 490,-

Obsah kurzu (osnova)

 • Hello, I´m….. Godbye / Bye
 • otázky: What´s your name? How old are you? How are you?
 • It´s … + otázka Is this…? a odpověď No/Yes
 • otázka Have you got…? a odpověď Yes, (I have) / No, (I haven´t)
 • sloveso být (to be)
 • členy a/an
 • otázková slova
 • čísla 1–10
 • předložky místa (in/on/under/next to)
 • jednotné a množné číslo (singular / plural)
 • přídavná jména (adjektiva)

Naučím se ...

 • základní instrukce ve třídě na téma: pozdravy, představování, škola, hračky, rodina, můj domácí mazlíček, můj obličej a mé tělo
 • fráze k porozumění: Where is…? What is it?… What colour is …? … What´s your favourite…? How old is…? Who´s…? Where´s …? What have you got…?
 • představit se
 • znát anglicky čísla od 1 do 10
 • zeptat se kamaráda, kolik mu je let, a na takovou otázku odpovědět
 • pozdravit, poděkovat a rozloučit se
 • pojmenovat barvy, předměty ve třídě, základní hračky, členy rodiny, domácí zvířátka, části obličeje a těla
 • ptát se a odpovídat na jednoduché otázky ohledně lidí, předmětů, barvy, vlastností, umístění
 • zpívat písně (např. o barvách, rodině, domácím mazlíčkovi atd.) a říkat říkanky
 • poslouchat instrukce, porozumět jim a vykonat je
 • poslouchat krátké a jednoduché příběhy a porozumět jim
 • pantomimicky předvádět nebo doprovázet příběh/píseň
 • zeptat se, jak se kdo má, a na podobnou otázku odpovědět
 • zeptat se a odpovědět na otázku, kde se předmět nachází
 • velmi jednoduše popsat svou hračku a svého domácího mazlíčka
 • pojmenovat předměty, identifikovat a hádat
 • pojmenovat členy své rodiny a velmi jednoduše je popsat (říci, kde jsou, jak se jmenují, kolik jim je let a jací jsou)
 • poznat a anglicky pojmenovat části obličeje a některé části těla
 • popsat svůj obličej a používat sloveso mít

Učebnice

Výuka v kurzu Anglická družina pro děti 6-10 let - A1 začátečníci I probíhá z učebnice Vlastní materiály školy.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný lektor - rodilý mluvčí, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám