Jazykový kurz A17S28 - Angličtina - A2 mírně pokročilí - Discussion Club

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Diskuzní klub

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí (1x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 05.02.2018
Dny
pondělí
Čas
16:00 - 16:45
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
1 895,-

Obsah kurzu (osnova)

V kurzu se budeme věnovat obecným konverzačním tématům na základě vstupní diskuse, kterou lektor provede na první hodině.

Mezi nejčastěji zahrnovaná témata patří:

 • volný čas a koníčky
 • kultura a festivaly (hudba, filmy, knihy, televize, divadlo…)
 • jídlo a pití
 • lidé kolem nás (vzhled a osobnost)
 • rodina a přátelé
 • cestování a dovolená
 • zdravý životní styl
 • v obchodě a v restauraci
 • města a země světa
 • příroda a životní prostředí
 • práce a pracovní náplň
 • peníze
 • zločin
 • vzpomínky a důležité životní události
 • moderní technologie
 • domov a bydlení
 • jakákoliv další témata podle zájmu studentů

Naučím se ...

V rámci konverzačních aktivit budete nacvičovat poslechové dovednosti, rozšíříte si svou slovní zásobu ke zvoleným tématům, a zdokonalíte své schopnosti dorozumět se v různých komunikačních situacích.

Mezi nejčastější dovednosti patří:

 • zahájit a vést zdvořilou konverzaci
 • vyprávět o svých vzpomínkách a zážitcích
 • vyprávět příběh
 • popsat místo (město, zemi, dům, byt)
 • vyjádřit lítost, omluvit se a reagovat na omluvy
 • vyjádřit názor a reagovat na něj
 • vyjádřit domněnku a navrhnout něco
 • požádat o něco a reagovat na žádost
 • vést telefonický rozhovor
 • zeptat se na informace, které potřebujete
 • domluvit se v obchodě při nákupech
 • domluvit se v restauraci
 • vyjasnit nedorozumění
 • vyjádřit své preference
 • vyjádřit své plány do budoucna

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina - A2 mírně pokročilí - Discussion Club probíhá z učebnice Vlastní materiály školy.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný lektor - rodilý mluvčí, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám