Jazykový kurz A17P36 - Angličtina - B1 středně pokročilí - příprava na maturitu

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 28 týdnů zahrnuje 46 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 30.04.2018
Dny
pondělí
Čas
16:40 - 18:10
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
5 790,-

Obsah kurzu (osnova)

 • přítomný čas prostý (present simple) a přítomný čas průběhový (present continuous)
 • minulý čas prostý (past simple) a minulý čas průběhový (past continuous)
 • minulý čas prostý (past simple) a předpřítomný čas (present perfect)
 • stupňování přídavných jmen (2. a 3.stupeň)
 • přídavná jména -ed / -ing
 • slovesné tvary po wish

Naučím se ...

 • mluvit na témata people, free-time activities, places, geography, weather, at school, phone messages, favors and requests, wishes and opinions a používat novou slovní zásobu k těmto tématům
 • zodpovědět základní informace o sobě a být schopný se zeptat a získat základní data a informace o jiném člověku
 • popsat člověka a jeho vlastnosti, definovat, jaký bych chtěl být
 • mluvit o svých zvycích a rutinách
 • popsat, co právě dělám či co lidé dělají
 • pojmenovat volnočasové aktivity
 • vyjádřit, zda jsem činnost již někdy dělal či nedělal
 • mluvit o tom, co se přihodilo nedávno, říct, co se už stalo a co ještě ne
 • znát základní geografické pojmy
 • porovnat velikost a vlastnosti věcí a lidí
 • popsat, jaké je počasí, a vyjádřit, jaké počasí mám/nemám rád
 • popsat, co jsem dělal v určitou dobu a co se stalo či co jsem zažil
 • znát názvy školních předmětů
 • mluvit o svých pocitech
 • porozumět jednoduchému telefonickému hovoru a aktivně se ho účastnit
 • zanechat a převzít vzkaz po telefonu
 • vyjádřit žádost a vhodně na žádost reagovat
 • vyjádřit své přání
 • vyjádřit svůj názor na základní témata, s názorem souhlasit / nesouhlasit

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina - B1 středně pokročilí - příprava na maturitu probíhá z učebnice Vlastní materiály školy.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

B1 – středně pokročilý

Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk.

V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu.

Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky.

Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Communicator, FCE apod., v německém jazyce zkoušku ZD – Zertifikat Deutsch, ve francouzském jazyce přípravu na zkoušku DELF B2).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám