Jazykový kurz A17K12 - Angličtina pro děti - A1/A2 falešní začátečníci - 3. třída I

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí (1x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
26.09 - 08.02.2018
Dny
úterý , čtvrtek
Čas
13:30 - 14:15
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
3 290,-

Obsah kurzu (osnova)

 • sloveso být (to be)
 • struktura There is / There are
 • this / these / that / those
 • přítomný čas průběhový (present continous)
 • přivlastňovací zájmena a přídavná jména (čí?): Whose…?
 • otázková slova How many / Whose / Which
 • struktura Can I have…?
 • čísla 1–20
 • abeceda
 • slovní pořádek ve větě a v otázce
 • předložky místa

Naučím se ...

 • základní instrukce a slovní zásobu na téma: pozdravy, představování, škola, zábava, rodina, domov, jídlo
 • představit se, pozdravit, poděkovat a rozloučit se
 • anglicky počítat od 1 do 20
 • zeptat se na otázky co je to, kdo je to, kde je to, jaké je to, jakou to má barvu a na takové otázky odpovědět
 • vyslovovat a poznávat písmena abecedy, hláskovat slova
 • pojmenovat předměty ve třídě a spočítat je
 • zeptat se na počet a na takovou otázku odpovědět
 • zpívat nové písně
 • poslouchat instrukce, porozumět jim a vykonat je
 • poslouchat a číst krátké a jednoduché příběhy a porozumět jim
 • psát a číst jednoduchá slova/věty
 • pojmenovat hračku, říct, jakou hračku mám a kterou mám rád
 • odpovědět na otázku čí je to?
 • poznat a anglicky pojmenovat části oblečení
 • vyjádřit, co umím / neumím dělat
 • říci, jaké předměty a věci mám ve svém pokoji a kde přesně se nacházejí
 • pojmenovat členy své rodiny a velmi jednoduše je popsat (říci, kde jsou, jak se jmenují, kolik jim je let, jací jsou a co mají)
 • sestavit jednoduchý rodokmen své rodiny
 • říci, co právě dělám
 • popsat obrázek a říci/zeptat se, co lidé dělají
 • poznat a anglicky pojmenovat jídlo, říci, co bude k jídlu a jaké jídlo/pití je mé oblíbené
 • požádat slušně o jídlo/pití a poděkovat, slušně odpovědět na nabídku

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro děti - A1/A2 falešní začátečníci - 3. třída I probíhá z učebnice Kid´s Box 3, lekce 1-4.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1/A2 – Falešný začátečník

Falešný začátečník již má schopnost používat základní slovesa (být, mít atd.) v přítomném a minulém čase a zná základní frazeologii používanou v každodenních životních situacích. Umí rozeznat jazykové struktury (podstatná jména, slovesa, přídavná jména atd.) i získat přehled o celkovém významu jednoduchého textu.

Ovládá mechaniku psaní - slovní pořádek, strukturu věty, jednoduchý popis, psaní poznámek, neformálních vzkazů, používání spojovacích vět s použitím "ale", "a" atd.

V poslechu je schopen odpovědět na obsah na základě otázek typu „pravda“ x „nepravda“, rozlišit čísla, jednoduchá data, všeobecné popisy předmětů, lidí, myšlenek a názorů.

Dosahuje základní plynulosti mluvení v autentických situacích, prošel cvičením výslovnosti, slovního přízvuku a intonace.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám