Jazykový kurz MA21703 - Angličtina pro učitele ZŠ a SŠ

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Kurz všeobecné angličtiny určený učitelům a vedoucím pracovníkům ZŠ, SŠ a SOU, akreditovaný v systému DVPP. Celkový rozsah kurzu je 68x45 minut a je možné jej absolvovat i v rámci tzv. "šablon". Účastníci obdrží osvědčení DVPP. V ceně kurzu jsou zahrnuty také učebnice. V případě zájmu můžeme uspořádat tento kurz také přímo na jednotlivých školách. Pro bližší informace kontaktujte Hanu Erlebachovou, tel. 210 215 363, hana.erlebachova@chc.cz.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 68 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Termín
25.09 - 05.02.2018
Dny
pondělí , středa
Čas
15:00 - 16:30
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
8 400,-

Obsah kurzu (osnova)

Účastníci si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

  • osvojí si slovní zásobu a gramatické struktury a budou schopni je aktivně a užívat při komunikaci
  • procvičí si, případně zopakují, slovní zásobu a gramatické struktury všeobecné angličtiny požadované pro dosažení odpovídající úrovně
  • osvojí si specifické stylistické struktury a fráze
  • osvojí si přirozené frázování, intonaci a výslovnost v anglickém jazyce
  • naučí se poskytovat zpětnou vazbu, sumarizovat a parafrázovat
  • osvojí si důležitou slovní zásobu a získají jistotu při jejím používání
  • budou schopni porozumět autentickým rozhovorům rodilých mluvčí
  • osvojí si zásady nezávazné konverzace a získají jistotu při mluveném projevu

Naučím se ...

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit jazykové kompetence účastníků v oblasti všeobecné angličtiny. Program je sestaven za účelem podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků v cizích jazycích, resp. všeobecné angličtině.

Specifickým cílem programu je vybavit účastníky takovými znalostmi všeobecné angličtiny, aby byli v dané úrovni schopni bez problémů komunikovat v reálných situacích, navazovat kontakty se zahraničními školami a jejich pedagogy, případně vést výuku, nebo její část v anglickém jazyce s využitím metody CLIL, pohotově komunikovat se žáky, zadávat jim úkoly a vyhodnocovat jejich práci.

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro učitele ZŠ a SŠ probíhá z učebnice English File 3rd edition pre-intermediate, lekce 1-6.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný rodilý mluvčí nebo český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám