Jazykový kurz MA31704 - Angličtina pro učitele ZŠ a SŠ

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Kurz všeobecné angličtiny určený učitelům a vedoucím pracovníkům ZŠ, SŠ a SOU, akreditovaný v systému DVPP. Celkový rozsah kurzu je 68x45 minut a je možné jej absolvovat i v rámci tzv. "šablon". Účastníci obdrží osvědčení DVPP. V ceně kurzu jsou zahrnuty také učebnice. V případě zájmu můžeme uspořádat tento kurz také přímo na jednotlivých školách. Pro bližší informace kontaktujte Hanu Erlebachovou, tel. 210 215 363, hana.erlebachova@chc.cz.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 68 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 12.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 30.05.2019
Dny
středa
Čas
15:00 - 16:30
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
8 400,-

Obsah kurzu (osnova)

Účastníci si osvojí tyto konkrétní znalosti a dovednosti:

  • osvojí si slovní zásobu a gramatické struktury a budou schopni je aktivně a užívat při komunikaci
  • procvičí si, případně zopakují, slovní zásobu a gramatické struktury všeobecné angličtiny požadované pro dosažení odpovídající úrovně
  • osvojí si specifické stylistické struktury a fráze
  • osvojí si přirozené frázování, intonaci a výslovnost v anglickém jazyce
  • naučí se poskytovat zpětnou vazbu, sumarizovat a parafrázovat
  • osvojí si důležitou slovní zásobu a získají jistotu při jejím používání
  • budou schopni porozumět autentickým rozhovorům rodilých mluvčí
  • osvojí si zásady nezávazné konverzace a získají jistotu při mluveném projevu

Naučím se ...

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zvýšit jazykové kompetence účastníků v oblasti všeobecné angličtiny. Program je sestaven za účelem podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků v cizích jazycích, resp. všeobecné angličtině.

Specifickým cílem programu je vybavit účastníky takovými znalostmi všeobecné angličtiny, aby byli v dané úrovni schopni bez problémů komunikovat v reálných situacích, navazovat kontakty se zahraničními školami a jejich pedagogy, případně vést výuku, nebo její část v anglickém jazyce s využitím metody CLIL, pohotově komunikovat se žáky, zadávat jim úkoly a vyhodnocovat jejich práci.

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina pro učitele ZŠ a SŠ probíhá z učebnice English File Intermediate 3rd Edition, lekce 1-5.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný rodilý mluvčí nebo český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

B1 – středně pokročilý

Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk.

V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu.

Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky.

Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Communicator, FCE apod., v německém jazyce zkoušku ZD – Zertifikat Deutsch, ve francouzském jazyce přípravu na zkoušku DELF B2).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám