Jazykový kurz RA18K01 - Angličtina pro děti - A1 začátečníci - 4. třída II

Charakteristika kurzu

Jazykový kurz pro děti

Kurz je zaměřen na seznámení se s cizím jazykem a na postupný rozvoj jazykových znalostí a dovedností v návaznosti na věk dětí. V kurzu se děti věnují tématickým oblastem , které jsou jim blízké, a hravou formou se seznamují především s fonetikou a slovní zásobou. Výuka probíhá především prostřednictvím didaktických her a hrových aktivit, při nichž si děti osvojí základy cizího jazyka a vybudují si předpoklady k úspěšnému studiu jazyka v budoucnosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí (1x60 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 8.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
20.02 - 26.06.2018
Dny
úterý
Čas
15:25 - 16:25
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 390,-

Obsah kurzu (osnova)

 • sloveso have got
 • tvary slovesa být: is / are
 • přítomný čas průběhový (present continuous): What are you doing?
 • modální sloveso can / can´t
 • sloveso mít rád: Do you like? – Yes, I do. / No, I don´t.
 • otázka How many…? a výraz a lot
 • spojky and, but, or
 • předložky on / in
 • otázková slova
 • člen a / an
 • množné číslo

Naučím se ...

 • porozumět jednoduchým instrukcím na téma: divoká zvířata, oblečení, moje koníčky, pouť, náš dům, party, moje tělo
 • zpívat nové písně
 • počítat od 1 do 10 a odpovídat na otázku How many? a používat koncovku množného čísla
 • poznávat a pojmenovávat druhy oblečení
 • říci, jaké je mé oblíbené oblečení
 • zeptat se, zda něco máte/nemáte a na podobnou otázku odpovědět
 • informovat o tom, kolik čeho mám, jaké to je a kde to je
 • poznávat a pojmenovat sporty a to, co rád dělám
 • říci, co umím/neumím dělat
 • anglicky popsat zvíře a na základě popisu uhodnout jeho název, pojmenovat části těla zvířete
 • pojmenovat některé pouťové atrakce
 • informovat o tom, kdo jsem, kde jsem a co právě dělám
 • popsat jednoduchý obrázek a říci, co lidé dělají
 • rozumět a pojmenovat jednotlivé pokoje v našem domě a říci, co se kde nachází
 • poznat a pojmenovat některá jídla/potraviny, vyjádřit, zda mi něco chutná
 • informovat o tom, co mám/nemám rád a také se na to zeptat ostatních
 • poslouchat instrukce, porozumět jim a vykonat je
 • poslouchat krátké a jednoduché příběhy a porozumět jim

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám