Jazykový kurz RN18S01 - Němčina - A1 začátečníci II

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
22.02 - 14.06.2018
Dny
čtvrtek
Čas
16:40 - 18:10
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
3 790,-

Obsah kurzu (osnova)

 • používání časových předložek um, nach, vor, am, von – bis
 • vyjadřování záporu a odpověď na záporné otázky
 • skloňování zájmena jeder
 • čtvrtý pád
 • tvoření kompozit
 • časování a použití sloves nehmen, lesen, treffen, fahren, schlafen
 • slovesa s odlučitelnými předponami
 • časování a použití sloves mögen, können, wollen
 • perfektum slabých a silných sloves s pomocným slovesem haben
 • perfektum slabých a silných sloves s pomocným slovesem sein
 • procvičování pravopisu a výslovnosti

Naučím se ...

 • poznávat a určovat čas
 • vyprávět o svém denním programu a běžných denních aktivitách
 • číst a rozumět vývěskám a štítům
 • vyprávět o počasí, porozumět předpovědi počasí
 • vyprávět o dovolené a volném čase
 • napsat SMS
 • vybrat si zboží a jídlo v restauraci
 • vyjádřit své záměry, plány, přání a dovednosti
 • napsat kontaktní inzerát a dopis a odpovědět na ně
 • vyprávět o proběhlém víkendu, minulém večeru, předchozí dovolené
 • rozumět a zapojit se do každodenní konverzace s podporou partnera

Učebnice

Výuka v kurzu Němčina - A1 začátečníci II probíhá z učebnice Schritte International 1, lekce 5A-7E.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol
x

Milý uživateli! Nemůžete se rozhodnout? Potřebujete poradit? Napište nám svoje telefonní číslo a čas a my Vám zavoláme a vyřešíme Vaši poptávku s Vámi.


CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky
Mapa stránek Domů Napište nám