Jazykový kurz MA41910 - Angličtina - B1-B2 - konverzace - Discussion Club

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Jde o speciální konverzační kurz, jehož cílem je rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností. Na každou lekci je vypsané téma/zaměření. Účastníci si vybírají témata, která je zajímají, a těch lekcí se následně zúčastní. Kurz nemá žádný minimální ani přesný maximální počet pravidelných účastníků: je koncipován jako tzv. WALK-IN, takže je otevřen všem příchozím. Vedle uchazečů, kteří si předplatili balíček hodin (10 nebo 17 lekcí), se kurzu mohou účastnit studenti veřejných kurzů (do naplnění maximální kapacity). Setkání je vždy zahájeno úvodní diskuzí týkající se vybraného tématu. Z této diskuze vyplynou první důležité výrazy a fráze, které jsou pro dané téma nezbytné. Následně se téma prohloubí pomocí článku nebo poslechu. Na jeho základě studenti konverzují buď ve dvojicích, nebo ve skupinách, a během konverzace, která je lektorem usměrňovaná, si osvojí další slovní zásobu a užitečné fráze. Ke konci setkání lektor shrne a zopakuje nejdůležitější obraty, které by si měli všichni studenti zapamatovat. Formou krátkého závěrečného cvičení si ještě ověří, zda je dokážou skutečně správně použít. Každý student má po skončení kurzu k dispozici handout, na kterém jsou celé téma a nejdůležitější slova a obraty zrekapitulovány.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí (1x60 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 20.

Termín
27.09 - 31.01.2019
Dny
čtvrtek
Čas
11:30 - 12:30
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
2 990,-

Obsah kurzu (osnova)

 • Cultural differences – 27. 9.
 • Money, money, money – 4. 10.
 • Information overload – 11. 10.
 • Healthy food – 18. 10.
 • Leisure time – 25. 10.
 • Corruption – 1. 11.
 • The United States of Europe – 8. 11.
 • Travelling – 15. 11.
 • Small talk – 22. 11.
 • Music – 29. 11.
 • Telling jokes – 6. 12.
 • Teenage rebellion – 13. 12.
 • Incredible stories – 3. 1.
 • Naming and shaming – 10. 1.
 • Neighbors from hell – 17. 1.
 • What is in a name? – 24. 1.
 • Price and value – 31. 1.

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina - B1-B2 - konverzace - Discussion Club probíhá z učebnice noviny, časopisy, knihy a nahrávky.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný rodilý mluvčí nebo český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

B1 – středně pokročilý

Středně pokročilý rozumí různorodému textu, argumentům i názorům. Disponuje všeobecnou i specifickou slovní zásobou (rozumí obchodní terminologii, obsahu, který se týká společenských, politických a ekonomických otázek). V písemném projevu umí užívat argumenty, myšlenky a vyprávění. Zvládá větnou strukturu slovesných časů a slovní zásobu k vyjádření významu s použitím srovnávacích a příčinných struktur, písemný projev je již rozvinutý a propojený. V poslechu rozumí plynulému projevu dvou rodilých mluvčích používajících standardní jazyk.

V mluveném projevu umí používat komplexní jazykové struktury, hovoří více plynule a rychleji se rozhoduje o výběru slovní zásoby. Používá idiomy a některé hovorové výrazy. V případě rozhovoru s neznámou slovní zásobou nemá problém porozumět obsahu.

Je schopen psát dopisy a ostatní korespondenci v dané stylistické formě a vyjádřit své myšlenky.

Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušky na úrovni B2 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Communicator, FCE apod., v německém jazyce zkoušku ZD – Zertifikat Deutsch, ve francouzském jazyce přípravu na zkoušku DELF B2).

B2 – Pokročilý

Pokročilý umí navíc bezpečně používat časy, má osvojenou širokou slovní zásobu (vč. zaměření na technickou a obchodní terminologii), nové fráze a slovní spojení. Je schopen porozumět různým akcentům a volně konverzovat. Dokáže začlenit frázová slovesa a idiomy do psané a mluvené podoby.

Po dokončení této úrovně doporučujeme zahájit přípravu na zkoušku na úrovni C1 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Expert, CAE apod., v německém jazyce ke složení zkoušky ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung, ve francouzském jazyce ke složení zkoušky DALF C1).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám