Jazykový kurz MF01901 - Francouzština - A1 začátečníci I

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
26.09 - 30.01.2019
Dny
středa
Čas
07:20 - 08:50
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
3 990,-

Obsah kurzu (osnova)

 • časování základních sloves podle skupin
 • rod a číslo podstatných a přídavných jmen
 • shoda podstatných a přídavných jmen v čísle a rodě
 • spojení il y a
 • osobní a přivlastňovací zájmena
 • určitý a neurčitý člen
 • tázací zájmenakdo, jaký, jak
 • otázky s „qu´est-ce que“
 • předložky místa (město, země)
 • zápor „ne … pas“
 • rozkazovací způsob

Naučím se ...

 • pozdravit a představit se
 • říci základní informace o sobě (národnost, země původu, povolání, věk adresa)
 • napsat krátký email o sobě
 • popsat své záliby a každodenní činnosti
 • popsat předmět a osobu
 • vyjádři vlastnictví
 • jednoduše dorozumět v obchodě a restauraci
 • popsat byt a jeho vybavení
 • zeptat se na cestu a popsat cestu
 • napsat krátkou pohlednici z dovolené

Učebnice

Výuka v kurzu Francouzština - A1 začátečníci I probíhá z učebnice Tendance 1 + pracovní sešit.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám