Jazykový kurz MN01901 - Němčina - A1 začátečníci I

Tento kurz již není v nabídce! Zde je aktuální rozvrh.

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 05.02.2019
Dny
úterý
Čas
18:40 - 20:10
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
3 990,-

Obsah kurzu (osnova)

 • abeceda a hláskování
 • osobní zájmena, 3. pád osobních zájmen du a Sie
 • rozlišení tykání a vykání
 • člen určitý, neurčitý a zájmeno kein
 • množné číslo podstatných jmen – člen nulový
 • časování pravidelných sloves
 • časování a užití sloves sein, haben, heißen, sprechen, essen, gefallen
 • slovosled v oznamovací a tázací větě
 • otázky s tázacím zájmenem a bez něj, otázky zjišťovací
 • používání přídavných jmen v přísudku
 • jednotky míry a jejich užití
 • vyjádření záporu pomocí nicht

Naučím se ...

 • pozdravit a představit se, seznámit se s jinými lidmi
 • popsat a hláskovat základní údaje o sobě
 • používat úvodní fráze při telefonování, zapsat si telefonní číslo
 • popsat sebe a své kamarády, rodinu
 • vést jednoduchou konverzaci na téma odkud pocházím, kde bydlím, jak se daří
 • domluvit se v obchodě, udat množství potravin, zeptat se na cenu
 • vyprávět o mém oblíbeném a neoblíbeném jídle
 • popsat byt a jeho zařízení
 • vyjádřit svůj názor na bydlení a popsat, jak si představuji své ideální bydlení

Učebnice

Výuka v kurzu Němčina - A1 začátečníci I probíhá z učebnice Schritte International 1, lekce 1A-4E.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám