Jazykový kurz RA19S22 - Angličtina - A2 mírně pokročilí - Discussion Club

Charakteristika kurzu

Jde o speciální konverzační kurz, jehož cílem je rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností. Na každou lekci je vypsané téma/zaměření. Účastníci si vybírají témata, která je zajímají, a těch lekcí se následně zúčastní. Kurz nemá žádný minimální ani přesný maximální počet pravidelných účastníků: je koncipován jako tzv. WALK-IN, takže je otevřen všem příchozím. Vedle uchazečů, kteří si předplatili balíček hodin (10 nebo 17 lekcí), se kurzu mohou účastnit zdarma studenti veřejných kurzů (do naplnění maximální kapacity). Setkání je vždy zahájeno úvodní diskuzí týkající se vybraného tématu. Z této diskuze vyplynou první důležité výrazy a fráze, které jsou pro dané téma nezbytné. Následně se téma prohloubí pomocí článku nebo poslechu. Na jeho základě studenti konverzují buď ve dvojicích, nebo ve skupinách, a během konverzace, která je lektorem usměrňovaná, si osvojí další slovní zásobu a užitečné fráze. Ke konci setkání lektor shrne a zopakuje nejdůležitější obraty, které by si měli všichni studenti zapamatovat. Formou krátkého závěrečného cvičení si ještě ověří, zda je dokážou skutečně správně použít. Každý student má po skončení kurzu k dispozici handout, na kterém jsou celé téma a nejdůležitější slova a obraty zrekapitulovány.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 17 lekcí (1x60 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Termín
26.09 - 30.01.2019
Dny
středa
Čas
16:30 - 17:30
Místo
Praha 5, Vrážská 238
Cena
2 990,-

Obsah kurzu (osnova)

 • Are we all criminals?
 • Things that go bump in the night!
 • Living longer
 • Giving to charity
 • Who cares about the environment?
 • The power of prayer
 • Revenge is sweet!
 • A matter of birth and death
 • Folk wisdom
 • Children and discipline
 • Healty lifestyle
 • Public figures, private lives
 • Newspapers
 • To tip or not to tip?
 • Royalty
 • Is it right to eat meat?
 • Why get married?

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina - A2 mírně pokročilí - Discussion Club probíhá z učebnice Vlastní materiály školy.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný lektor - rodilý mluvčí, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A2 - Mírně pokročilý

Mírně pokročilý umí číst a celkově porozumět většímu celku větných struktur, rozumí různorodé slovní zásobě formálního a neformálního jazyka a rozezná význam a názory v textu (např. v jednoduchých novinových článcích). Disponuje pasivní schopností porozumění jednoduchému textu a má dobrou znalost základní slovní zásoby.

Jedinec na této úrovni je schopen nalézt některé chyby v textu, klade důraz na porozumění detailu a zodpoví otázky na obsah a význam textu. Během poslechu si dokáže zaznamenávat poznámky, v korespondenci rozezná formální a neformální formu a umí užívat specifickou terminologii. V diskuzi o názorech a konceptech rozumí základním stanoviskům mluvčího.

Mírně pokročilý umí užívat komplexnější gramatické a jazykové struktury, idiomatické výrazy v pracovním prostředí, vyjadřovat postoje vzhledem k popisu předmětů, míst a lidí. Již zvládá i základní konverzaci po telefonu.

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám