Jazykový kurz MA52001 - Angličtina - C1 pokročilí - průřezová příprava na CAE

Charakteristika kurzu

Příprava na zkoušky

Kurz je určen pro studenty, kteří se připravují ke složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. V kurzu je hlavní pozornost věnována shrnutí a upevnění stávajících jazykových dovedností a znalostí. Na příkladových zkouškových úkolech si osvojíte specifické dovednosti k úspěšnému zvládnutí zkouškových úkolů. Kurz předpokládá znalosti na odpovídající úrovni pokročilosti. Jeho cílem je osvojit si potřebné zkouškové strategie a pouze shrnout a konsolidovat požadované jazykové znalosti a dovednosti. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 17 týdnů zahrnuje 34 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Termín
19.02 - 11.06.2019
Dny
úterý
Čas
18:40 - 20:10
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
3 990,-

Obsah kurzu (osnova)

 • slovesné časy: minulé, přítomné, budoucí časy
 • užití zájmen
 • užití členů
 • kondicionály
 • gramatika vedlejších vět
 • frázová slovesa a jejich užití
 • spojovací prostředky a prostředky textové koheze
 • modální slovesa: jejich užití a významové odlišnosti
 • odvozování slovních druhů pomocí předpon a přípon
 • stupňování přídavných jmen a srovnávací struktury
 • trpný rod
 • časová souslednost
 • nepřímá řeč
 • idiomatická spojení

Naučím se ...

 • úspěšně zvládnout testové úkoly ve všech částech zkoušky
 • vyjádřit názor a reagovat na názor druhých
 • vyjádřit návrh a reagovat na návrh ostatních
 • vést diskusi a rozhovor s partnerem
 • aktivně se zapojit do diskuse
 • napsat email, dopis, report, příběh, esej, článek, návrh,
 • porozumět mluvenému slovu a textům na témata požadovaná u zkoušky CAE

Učebnice

Výuka v kurzu Angličtina - C1 pokročilí - průřezová příprava na CAE probíhá z učebnice Vlastní materiály školy.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný lektor - rodilý mluvčí, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

C1, C2 – Velmi pokročilý I, II

Velmi pokročilý I/II je schopen mluvit a psát v plynulé formě bez chyb. Používá různé druhy formálnosti a má cit pro výběr vhodné slovní zásoby v dané komunikační situaci. Úroveň jeho jazykového projevu je téměř totožná se znalostí rodilého mluvčího.

Doporučujeme připravit se na složení zkoušky na úrovni C2 (v anglickém jazyce např. City & Guilds Mastery, CPE apod., v německém jazyce ke složení zkoušky Kleines/Grosses Sprachdiplom, ve francouzském jazyce ke složení zkoušky DALF C2).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky> Blog
Mapa stránek Domů Napište nám