Jazykový kurz MI02101 - Italština - A1 začátečnici I

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 32 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
27.09 - 31.01.2020
Dny
pátek
Čas
08:00 - 09:30
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
3 990,-

Obsah kurzu (osnova)

 • Podstatná a přídavná jména
 • Přídavná jména končící na -E
 • Zájmena osobní podmětová
 • Časování sloves být, mít, jmenovat se
 • Časování způsobových sloves
 • Člen určitý a neurčitý
 • Předložky
 • Číslovky základní a radové
 • Zaměstnání
 • Město, bydlení
 • Vzhled osoby
 • Čas, dny v týdnu

Naučím se ...

 • Pozdravit se a představit se
 • Oslovit zdvořilostní formou
 • Zeptat se na jméno a věk a odpovědět
 • Ptát se a odpovídat na stav a náladu
 • Telefonovat
 • Zeptat se na cestu a odpovědět
 • Popsat vzhled a charakter osoby
 • Popsat záliby
 • Akceptovat nebo odmítnout pozvání
 • Zeptat se na místo bydliště a odpovědět
 • Popsat byt, domov
 • Zeptat se na čas a odpovědět

Učebnice

Výuka v kurzu Italština - A1 začátečnici I probíhá z učebnice Nuovo Progetto Italiano - 1.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný lektor - rodilý mluvčí, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám