Jazykový kurz MS02101 - Španělština - A1 začátečníci I

Charakteristika kurzu

Všeobecný jazykový kurz

Kurz se věnuje komunikačním situacím a tématickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu.

Kurz v délce 16 týdnů zahrnuje 32 lekcí (2x45 minut za den). Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Římská číslice na konci názvu kurzu označuje kolikátý semestr výuka na dané úrovni probíhá - např. kurz AJ - B1 středně pokročilí II znamená, že výuka na této úrovni probíhá druhý semestr.

Termín
25.09 - 29.01.2020
Dny
středa
Čas
17:00 - 18:30
Místo
Praha 8, Thámova 32
Cena
3 990,-

Obsah kurzu (osnova)

 • Slovesa na –ar, -er, -ir
 • Porque x para
 • Určitý člen
 • Množné číslo
 • Výslovnost – vázání slov
 • Stupňování pomocí příslovcí (muy bien, regular, un poco)
 • Úvod ke slovesu estar
 • Tázací zájmena
 • Rozdíl muy x mucho
 • Rozdíl estar x hay x ser
 • Stupňování

Naučím se ...

 • Představit se
 • Pozdravit a rozloučit se
 • Porozumět základním otázkám
 • Představit svou profesi
 • Zeptat se na národnost
 • Vyjádřit své záliby a zeptat se ostatních
 • Vyplnit dotazník s osobními informacemi, např. v hotelu
 • Vyjádřit co chci dělat o víkendu
 • Popsat země a jejich přírodu
 • Popsat počasí a klima
 • Vyjádřit co se kde nachází, porovnat dvě místa
 • Mluvit o zemích Jižní Ameriky

Učebnice

Výuka v kurzu Španělština - A1 začátečníci I probíhá z učebnice Aula Internacional 1 Nueva Edicion, lekce 1-3.

Lektor

Kurz vede kvalifikovaný český lektor, který pravidelně prochází metodickým školením naší jazykové školy. Lektor ve výuce používá komunikativní přístup k výuce jazyků, který dbá na rozvoj všech jazykových dovedností a znalostí s důrazem na nácvik praktického užití jazyka. Jazyková škola Channel Crossings si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu.

Udělejte si jazykový test

Popis jazykové úrovně

A1 - Začátečník

Začátečník nemá žádnou nebo pouze minimální znalost jazyka (např. jednotlivá základní slova).

Individuální kurzy na míru

Máte o tento kurz zájem, ale nevyhovuje vám pouze den nebo hodina konání kurzu? Kontaktujte nás na příslušné pobočce a sdělte nám vaše požadavky nebo vyplňte nezávaznou on-line poptávku! Budeme se snažit udělat maximum pro to, abychom vašim požadavkům vyhověli.

CHC Meteor Karlín
Thámova 32
Praha 8
tel.: 210 215 320
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
CHC Radotín
Vrážská 238
Praha 5
tel.: 210 215 350
e-mail: radotin@chc.cz

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám