Přehled učebnic - veřejné kurzy

Přehled učebnic k veřejným kurzům

Vážení studenti,
rádi bychom Vám poskytli kompletní servis, a proto Vám v případě zájmu zajistíme k objednenému kurzu i učebnici. Stačí, když v objednávce potvrdíte Váš zájem a my Vám ji připravíme k vyzvednutí před první hodinou. Názvy a ceny konkrétních titulů najdete u jednotlivých kurzů v rozvrhu. Pokud si budete chtít koupit učebnici sami, vždy si v jazykové škole ověřte, o jakou verzi a vydání se má jednat. Předejdete tak zbytečným komplikacím. Děkujeme.

Angličtina - obecný jazyk

 English File 3rd Edition (Oxford University Press) Řada učebnic English File 3rd Edition (Oxford University Press) pokrývá všechny úrovně znalostí angličtiny. Učebnice kladou důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a jejich jazykových znalostí k úspěšnému zvládnutí každodenních situací v osobním i pracovním životě. Každá kapitola obsahuje aktivity na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností, slovní zásoby a gramatiky. Učebnice mají výborně vypracovaný systém práce se správnou výslovností. Na konci učebnice najdou studenti shrnutí probírané gramatiky a slovní zásoby s doplňkovými aktivitami. Další výukové materiály studenti najdou v pracovních sešitech a na studentském CD ROMu.

V současné době v některých kurzech používáme také starší vydání učebnice New English File.
Navigate Navigate (Oxford University Press) je nová, šesti úrovňová učebnice obecné angličtiny ušitá na míru dospělým studentům. Kurz se vyznačuje moderními a inovativními přístupy ke čtení a poslechu, což je založeno na průzkumu, jak nejlépe učit dospělé. Učí čtení a poslech od úplných začátků, poskytuje studentům procvičení dovedností, které potřebují, aby porozuměli textu, který čtou a slyší. Knihy byly vyzkoušeny v hodinách angličtiny po celém světě, a tak dávají lektorům jistotu, že opravdu fungují.
 Straightforward Přístup učebnice Straightworward vychází z dlouhodobého výzkumu zaměřeného na určení typů aktivit, které dobří učitelé používají, protože fungují. Z každé metody si vybírá to, co bude pro příslušnou pokročilost, probíranou látku nebo procvičovanou dovednost nejlépe fungovat. Nabízí jasnou strukturu lekcí, pragmatickou metodiku a různorodý obsah. K učebnici Straightforward je k dispozici i cvičebnice s CD. Ve cvičebnici rovněž najdete dvanáctidílný kurz psaní.

Angličtina - přípravy ke zkouškám

 Cambridge English First Result (OUP) Učebnice Cambridge English First Result (OUP) patří k nejnovějším učebnicím vydaným k přípravě k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL. Učebnice je koncipována tak, aby studenty připravila k plnění zkouškových úkolů a předala jim užitečné tipy k úspěšnému složení zkoušek. Zároveň však nabízí široké spektrum aktivit, které z přípravného kurzu udělají zábavný kurz rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti studentů. Učebnice je navíc doplněna pracovním sešitem s výukovým CR ROMem, na kterém studenti najdou doplňkové aktivity společně s přípravnými testy.
Cambridge English Advanced Result (OUP)  Učebnice Cambridge English Advanced Result (OUP) patří k nejnovějším učebnicím vydaným k přípravě k mezinárodním zkouškám Cambridge ESOL. Učebnice je koncipována tak, aby studenty připravila k plnění zkouškových úkolů a předala jim užitečné tipy k úspěšnému složení zkoušek. Zároveň však nabízí široké spektrum aktivit, které z přípravného kurzu udělají zábavný kurz rozvíjející všechny čtyři jazykové dovednosti studentů. Učebnice je navíc doplněna pracovním sešitem s výukovým CR ROMem, na kterém studenti najdou doplňkové aktivity společně s přípravnými testy.
Proficiency Masterclass (OUP)  Učebnice Proficiency Masterclass (OUP) nabízí široké spektrum výukových materiálů, které rozvíjejí všechny čtyři jazykové dovednosti a znalost slovní zásoby a gramatiky. Učebnice je koncipována tak, aby výuka s ní splňovala nároky komunikativního přístupu k výuce jazyků. Zároveň však studenty systematicky připravuje k úspěšnému splnění cambridgeských zkoušek CPE.

Angličtina - dětské kurzy

Kid´s Box (Cambridge) Kid´s Box (Cambridge) je čtyřdílný kurz pro 1. stupeň základních škol vhodný jak pro klasickou výuku, tak pro přípravu na dětské zkoušky YLE (Starters, Movers, Flyers). Nový jazyk je prezentován prostřednictvím zábavných příběhů, komunikačních aktivit, písní a doplňkových aktivit. Učivo se pravidelně opakuje a používá v novém kontextu, čímž se podporuje budování sebedůvěry dětí. Pracovní sešit obsahuje cvičení na procvičení učiva z učebnice.
 MORE! (Cambridge) MORE! (Cambridge) je nový čtyřdílný kurz pro 2. stupeň základních škol. Řada je vytvořena dle požadavků SERR pro jazyky. Důležité slovní vazby a slovíčka jsou v každé lekci představeny formou fotopříběhu. V každé lekci je zvláštní část určená gramatice. V každé druhé lekci je k dispozici stránka o kultuře nebo další čtení pro studenty. Učebnice obsahuje interaktivní CD-ROM. Ke všem čtyřem dílům učebnice More! Jsou k dispozici pracovní sešity s integrovaným anglicko-českým slovníčkem a s gramatikou a instrukcemi pro žáky v českém jazyce.
Talk Time Výukový materiál Talk Time je zaměřen na konverzaci. Zpracovává 3 úrovně a je primárně určen pro mladé studenty na úrovni A2-B1.
Knihy jsou zpracovány v americké angličtině a jsou zaměřené na poslech a mluvení.
Každá kniha obsahuje celkem 12 tématických lekcí, přičemž každá z těchto lekcí má pět částí: mluvení, poslech, gramatiku, konverzaci a komunikaci. Převládají obecná témata typu svátky, zaměstnání, víkendové aktivity, zábava, koníčky, cestování atd.
Součástí materiálu je audio CD.
Labyrinth Výuková sada Labyrinth představuje materiály, které podporují metodu CLIL, což znamená, že dochází k propojení výuky cizího jazyka s výukou odborného předmětu (zde matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis a občanská nauka). Učebnice jsou určeny pro žáky s jazykovou úrovní A1 nebo A2. Témata materiálu jsou v souladu s tématy ŠVP. Učebnice jsou ve dvou jazykových kombinacích, a to s němčinou a angličtinou.
V jazykové kombinaci s němčinou jsou všechny materiály zpracovány pro úroveň A1 a témata jsou zaměřena pro žáky 8. a 9. tříd.
V kombinaci s angličtinou jsou tyto materiály v úrovní A1 (témata vhodná zejména pro 6. a 7. třídu) a A2 (pro žáky 8. a 9. tříd).

Němčina - obecný jazyk

 Schritte International Schritte international je osvědčená a oblíbená řada učebnic určená pro mládež a také dospělé, vede v 6 svazcích od nulové znalosti po znalostní úroveň B1 dle SERR. Tím pádem připravuje studenty na složení jazykové zkoušky Zertifikat Deutsch, resp. zkoušek Fit in Deutsch 1, resp. 2. Hlavní myšlenkou koncepce řady je "slyšet, vidět - naučit se". Proto začíná každá lekce zábavným fofopříběhem doplněným o poslech. Tento vstup do lekce zlehčuje studentům následné učení. Další myšlenkou je "Úspěch při každém tempu výuky" - řada Schritte international nabízí řadu možností pro vnitřní diferenciaci heterogenních studijních skupin.
Aspekte (Langenscheidt)  Aspekte (Langenscheidt) je třídílná učebnice němčiny pro studenty od úrovně B1+ a je vhodná také k přípravě na mezinárodní jazykovou zkoušku Zertifikat Deutsch. Obsah učebnice se zaměřuje na témata a komunikační stuace z každodenního života a zároveň se věnuje i reáliím německy mluvících zemí. Jednotlivé kapitoly jsou tematicky zaměřené a jsou uspořádány tak, aby mohly být probírány jak postupně, tak v náhodném pořadí. Kniha pracuje s autentickým texty a nahrávky. Při výuce je možné využívat také doplňkové DVD a pracovní sešit.
Aspekte (Langenscheidt)  Aspekte neu je částečně přepracovaná řada velmi oblíbených učebnic němčiny pro mládež a dospělé s pokročilejšími znalostmi němčiny (od úrovně B1+ do C1), které účinně připravují na zkoušky Zertifikat Deutsch B1, B2 a C1. Pomocí zajímavých každodenních témat je prohlubováno především praktické používání jazyka, jeho korektnost a adekvátní volba slovní zásoby. Učebnice sestává z hlavní knihy a pracovního sešitu s novými poslechovými texty a dostatkem gramatických a čtecích úloh. Učebnice využívá aktuálních autentických materiálů, její součástí může být i DVD se zajímavými filmovými reportážemi z přirozeného německy mluvícího prostředí a nově i Intensivtrainer pro každý díl.
V současné době v některých kurzech používáme také starší vydání učebnice Aspekte.

Němčina - dětské kurzy

Němčina pro ZŠ  Dvoudílná učebnice Start mit Max je určená žákům pro první roky na základní škole. Jejím cílem je především prvotní motivace dětí s důrazem na získání správných počátečních návyků. Dostatečná pozornost je při tom věnována všem čtyřem základním dovednostem – mluvení, čtení, psaní i poslechu. Soubor plně odpovídá svým pojetím požadavkům formulovaným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Učebnice je barevná, s velkým množstvím ilustrací. Důležitou součástí 1. dílu knihy je vstupní fonetický kurz o rozsahu cca 20 hodin výuky. Veškeré texty a říkanky na CD jsou namluveny rodilými mluvčími (včetně dětí), výbornou motivací jsou také svižné písničky.
Spaß mit Max Třídílná učebnice Spaß mit Max je pokračováním dvoudílného souboru Start mit Max určeného pro první stupeň základních škol. Na první díly navazuje volně, je tedy možné podle ní vyučovat i v návaznosti na jinou učebnici, se kterou se pracovalo na prvním stupni. Větší pozornost je věnována psané formě jazyka a gramatice, ústní komunikace ale stále zůstává v popředí zájmu. Novinkou je využití mezipředmětových vztahů v každé lekci učebnice, tj. stránky, které dávají podnět ke spojení.

Francouzština

 Le Nouveau Taxi (Hachette) Série učebnic Le Nouveau Taxi (Hachette) představuje novou řadu učebnic pro výuku francouzštiny, která se vyznačuje přehlednou a snadnou strukturou, pevným ukotvením na Společný evropský referenční rámec pro výuku jazyků (SERR) a zajímavými tématy, které nejen rozvíjí jazykové dovednosti studentů, ale zároveň jim umožňují seznámit se s kulturou, reáliemi a životem frankofonních zemí. Učebnice obsahuje také části věnované přípravě ke zkouškám DELF. Kniha je také doplněna DVD ROMem, který obsahuje doplňková cvičení k procvičení slovní zásoby a gramatiky, ale také audio a video materiál, který studenty seznamuje s reáliemi frankofonního světa, rozvíjí jejich schopnost porozumět a komunikovat v každodenních situacích a slouží jako materiál pro diskusi nad kulturními odlišnostmi jednotlivých zemí.
 Latitudes (Didier) Dvoudílný soubor pro výuku francouzštiny Latitudes (Didier) je určený dospělým studentům. Provází je od úrovně úplný začátečník po středně pokročilý. Velké množství různorodých aktivit rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti studentů a věnuje se i páté kompetenci – mediaci. Zároveň studenty zajímavou formou seznamuje s reáliemi frankofonního světa. Učebnice obsahuje také části věnované přípravě ke zkouškám DELF. Kniha je doplněna 2 CD.
Tendances Série učebnic Tendances (Clé International) představuje novou řadu učebnic pro výuku francouzštiny, která se vyznačuje přehlednou a snadnou strukturou, pevným ukotvením na Společný evropský referenční rámec pro výuku jazyků (SERR). Tato učebnice nabízí studentům to, co opravdu využijí v běžné každodenní komunikaci a je postavená na dialozích a scénářích, které vycházejí z běžných životních situací. Učebnice obsahuje také části věnované přípravě ke zkouškám DELF. Kniha také doplněna DVD ROMem, který obsahuje audio nahrávky k učebnici a pracovnímu sešitu a video seriál.

Ruština

 Poechali (Zlatoust) Řada učebnic Poechali (Zlatoust) je určena pro dospělé studenty ruštiny od úrovní začátečník do úrovně středně pokročilí. Učebnice je celá založená na ruském jazyce, čímž studentům pomáhá rychleji si osvojit ruštinu jako jazyk komunikace. Učebnice rozvíjí jak znalosti gramatiky, tak i slovní zásobu. Velký důraz je však kladen na rozvoj mluvení a tím i na aktivní osvojení ruštiny. Učebnice vychází z komunikativního přístupu k výuce jazyků, vyznačuje se aktuálními tématy a také zaměřením na kulturu rusky mluvících zemí.

Řečtina

 Epikinoniste Ellinika Řada učebnice Epikinoniste Ellinika pro výuku novořečtiny je originální moderní řecká učebnice od úrovně začátečníků až po pokročilé. Skládá se ze 3 dílů, přičemž každý díl obsahuje učebnici, 1-2 cvičebnice a audio nahrávku. Materiál je vhodný jak pro skupinovou tak pro individuální výuku s lektorem. Celá výuková řada je napsána v novořečtině, gramatika je podána v přehledných a srozumitelných tabulkách. Struktura učebnic se zaměřuje na osvojení si komunikačních dovedností na základě dialogů a souvislých textů z běžného života za použití živých jazykových prostředků. Součástí je řada gramatických, konverzačních a poslechových cvičení. Hlavní cíl je kladen na to, aby student zvládl všechny 4 složky jazykové gramotnosti, tedy porozumění slyšenému a čtenému slovu, jako i schopnost se ústně i písemně vyjádřit v daném jazyce.

Čeština pro cizince

 New Czech Step by Step Výukový program češtiny pro cizince New Czech Step by Step je určen začátečníkům až středně pokročilým. Ve dvaceti přehledně strukturovaných lekcích seznamuje studenty se základy českého jazyka. Látka je v učebnici uspořádána do samostatně kombinovatelných panelů a její velkou předností je především barevné rodové kódování gramatik. Témata jsou zaměřena na praktické a komunikativní situace každodenního života a každou lekci doprovází šest stran cvičení a aktivit v ilustrovaném pracovním sešitě a zvukové CD. Každý komplet navíc obsahuje čtyřstránkovou přílohu Czech Grammar in a Nutshell / Českou gramatiku v kostce.

Portugalština

 Portugues XXI Jedna z nejpopulárnějších učebnic portugalštiny Português XXI nabízí dospělým studentům studium na třech úrovních pokročilosti od začátečníků po středně pokročilé. Učebnice je koncipována v souladu s moderními výukovými postupy a je plně navázána na Evropský referenční rámec. Různorodé aktivity motivují i ty nejméně pokročilé studenty k aktivnímu užívání jazyka intenzivním rozvojem komunikačních dovedností. Přehledná struktura knihy počítá s dostatečným prostorem pro opakování. Součástí učebnice je také CD sloužící k rozvoji znalostí specifické portugalské fonetiky, obsáhlý slovníček a přepis zvukových nahrávek. Knihu je možné doplnit také pracovním sešitem.

Španělština

 Ven Nuevo (Edelsa) Série učebnic Ven Nuevo (Edelsa) je určena pro dospělé studenty španělštiny. Učebnice klade důraz především na využití konverzace a rozšíření znalostí reálií. Výklad mluvnice je systematicky uspořádaný a je vždy doplněn přehledným a názorným procvičením jevů. Vhodným výběrem situací a užitečnou slovní zásobou již od první lekce probíhá nácvik porozumění slyšenému. V každé lekci najdou studenti materiál, který rozvíjí porozumění mluvenému i čtenému textu, výslovnost, pravopis, rozšíření slovní zásoby a gramatiky a jejich uplatnění v rámci mluvních aktivit. Závěr každé je věnován různým aktivitám k poznávání reálií a získávání interkulturního přehledu.
 Aula International Nuevo Série učebnic Aula International Nuevo je určena pro dospělé studenty španělštiny. Učebnice jsou koncipovány podle úrovní společného evropského referenčního rámce a snaží pomocí nejmodernějších přístupů motivovat studenty ve výuce. Na konci učebnice se nachází přehled gramatiky a kulturních reálií. Další výukové materiály studenti najdou v pracovních sešitech a na CD
Aventura Třídílná učební řada pro studenty španělštiny od 15 let výše kombinující moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. Celý komplet odpovídá úrovním A1-B1. Každý díl se skládá z učebnice a pracovního sešitu, dvou vložených CD. Knihu tvoří 10 lekcí, které jsou propojeny příběhem skupiny mladých lidí a jejich dobrodružstvími na cestě po Španělsku.

Čínština

Conversational Chinese 301 (BLCU)  Učebnice čínštiny Conversational Chinese 301 (BLCU) je koncipována jako intenzivní kurz čínštiny pro cizince. Je určena začátečníkům a postupně rozvíjí znalosti a dovednosti student. Studenti se postupně učí čínské písmo, slovní zásobu a gramatiku. Díky přepisům do latinky však učebnice studentům umožňuje osvojovat si jazyk komunikativně, což jim rychle umožní komunikovat v běžných každodenních situacích.

Arabština

Základy moderní spisovné arabštiny  Základy moderní spisovné arabštiny (Dar Ibn Rushd) jsou určeny všem zájemcům o moderní arabský jazyk, zejména posluchačům jazykových škol, expertům cestujícím do arabského světa a rovněž samoukům, a chtějí se s tímto jazykem podrobněji seznámit.

Italština

Nuovo Progetto Italiano Nuovo Progetto Italiano je částečně přepracovaná třídílná řada velmi oblíbených učebnic italštiny pro dospělé a mládež, založená na komunikativní a induktivní metodě. Velké množství různorodých aktivit rozvíjí všechny čtyři jazykové dovednosti studentů a zároveň umožňuje seznámit se s kulturou, reáliemi a životem v Itálii. Součástí učebnice je pracovní sešit a interaktivní CD-Rom.

Norština

Norština (nejen) pro samouky Učebnice Norština (nejen) pro samouky je určená dospělým studentům. V jednotlivých lekcích je zařazen úvodní článek (nebo články), dále dialogy, základní slovíčka pro danou lekci, rozšiřující slovní zásoba, oddíl frází a předložkových vazeb, informace týkající se norských reálií, oddíl s mluvnickým výkladem, cvičení na výslovnost, poslechová cvičení a velké množství cvičení na mluvnické jevy a slovní zásobu. Součástí učebnice jsou klíč ke cvičením, norsko-český slovníček v samostatné brožuře a dvě audio CD.

Jazyková škola

Překlady a tlumočení Studium v zahraničí Překlady a tlumočení Dětský tábor
Hodnocení jazykových škol

CS DE EN Dokumenty ke stažení Často kladené otázky Blog
Mapa stránek Domů Napište nám